Saturday, July 21, 2012

Bare.

The room looks kind of bare with the china cabinet. The owner and his wife came to get it today. Fortunately it was in two pieces, top and bottom, so it was easier to carry downstairs. Withe only his wife to carry the load I gave them a hand carrying the pieces down the stairs because I thought it was too heavy for her to handle although she gave it a valiant try. They also brought the new lease for our flat which we signed and is good for another two years with no changes.

After they left we went in search of a replacement and found two that are affordable but not solid wood.  Being an old woodworker I would prefer solid wood but prices are not in our range so we have to settle for less. Even so, I think either of the two we selected will last as long as we do so it isn't a big issue. The first one is a little wider than the one we had and the second a little less wide but either will do.  Now we have our china sitting on the table until we make a decision on Monday which of the two we will buy. The two stores we checked were Polskie Meble and Black, Red and White.

Also Monday we will make the stair climb in the immigration office so Joan can pick up her new ID card.

Pokój wygląda rodzaju goły z szafy china. Właściciel i jego żona przybyli, aby ją dzisiaj. Na szczęście był na dwie części, góra i dół, więc łatwiej było nosić po schodach. Witka tylko swoją żonę do przenoszenia obciążenia Dałem im rękę do przenoszenia kawałki po schodach, bo myślał, że to zbyt ciężka dla niej obsłużyć chociaż dała mu dzielny spróbować. Oni również przyniósł nowy powiew do naszego mieszkania, które podpisaliśmy i jest dobry na kolejne dwa lata bez zmian.

Po opuszczeniu poszliśmy w poszukiwaniu wymiany i znalazłem dwie, które są niedrogie, ale nie lite drewno. Jako stary Woodworker wolałbym drewna litego, ale ceny nie są w naszym zasięgu, więc musimy zadowolić się mniej. Mimo to, myślę, że każdy z dwóch wybraliśmy będzie tak długo jak my, więc nie jest duży problem.Pierwszym z nich jest trochę szersza niż mieliśmy, a drugi trochę mniej szeroki, ale albo zrobi. Teraz mamy naszą Chiny siedzi na stole, aż podejmiemy decyzję w poniedziałek, który z nich kupimy. Dwa sklepy sprawdziliśmy były Polskie Meble i czarny, czerwony i biały.

Również poniedziałek zrobimy wspinaczkę schodów w biurze imigracyjnym tak Joan może odebrać swój nowy dowód osobisty.

No comments: