Thursday, July 12, 2012

Searching.

A rainy day in Poznań but still not bad because it's not hot. Today is Kandulski day so it's always a favorite day.

I found out from an acquaintance that on Sunday in the old stock yard there is a flea market where people sell old furniture. We're going to go and see if we can find a china cabinet to replace the one that will be taken from our flat.  We have to find something to hold all the china I bought for Joan a few years ago plus all the extra stuff we have in the drawers below it. You never know what you can find in this market.  It's similar to the ones we use to go to in the U.S.  This stock yard itself is an interesting place and I've wanted to take pictures of it because of the brick work of the buildings.  It's in the typical old style to two color bricks and there are several old buildings around Poznań like that.  The market is actually held in the open area behind the buildings so I won't be able to go inside them but the outside is also interesting.

Today was shopping day and we've made a switch from our usual Real market to Carrefour.  Real is once again changing the location of everything so we thought it was a good time to switch our shopping place to a closer market.  They are both similar in what they carry so it won't make that big of a difference in what we buy.

I received my International Drivers License for the next year today. It's very easy to do it through the mail.  All you do is fill out the application, make a copy of your U.S. license, send 2 photographs(passport style) and pay the money.  Within 30 days you receive the license. Maybe I should have a Polish license but I've heard so many horror stories about the test that I choose this way of being a legal driver.

Deszczowy dzień w Poznaniu, ale nadal nie zły, ponieważ nie jest gorąco. Dzisiaj jest dzień Kandulski tak to zawsze ulubiony dzień.

Dowiedziałem się od znajomej, że w niedzielę w starym zwale jest pchli targ, gdzie ludzie sprzedają stare meble. Będziemy iść i zobaczyć, czy możemy znaleźć gabinet Chin zastąpić jeden będzie wzięty z naszego mieszkania. Musimy znaleźć coś, aby pomieścić wszystkie porcelana kupiłem dla Joanny kilka lat temu plus wszystkie dodatkowe rzeczy mamy w szufladach pod nią. Nigdy nie wiesz co możesz znaleźć na tym rynku. Jest to podobne do tych, których używamy, aby przejść do w USA tej stoczni stanie sama w sobie jest ciekawym miejscem, a ja zawsze chciałem robić zdjęcia, bo z cegły z budynków. To w typowym stylu starego do dwóch kolorów cegieł i kilka starych budynków w Poznaniu w tym stylu. Rynek jest rzeczywiście odbył się w otwartej przestrzeni z tyłu budynku, więc nie będzie mógł wejść do środka nich, ale na zewnątrz jest również interesujące.

Dziś był dzień zakupów i zrobiliśmy przejście z naszej zwykłej rynku nieruchomości Carrefour. Real jest po raz kolejny zmienić lokalizację wszystko, więc myśleliśmy, że to dobry moment, aby przełączyć nasze miejsce na zakupy do bliższego rynku. Oba są podobne w tym, co nosić, więc nie będzie tak duża różnicy w tym, co kupujemy.

Otrzymałem Międzynarodowe prawo jazdy na rok następny do dziś. Bardzo łatwo to zrobić za pośrednictwem poczty. Wszystko co musisz zrobić to wypełnić aplikację, zrobić kopię licencji amerykańskiej, wysłać 2 zdjęcia w stylu paszport) i płacić pieniądze. W ciągu 30 dni otrzymasz licencję. Może powinienem mieć polskie prawo, ale słyszałem tak wiele opowieści grozy o teście, że wybiorę ten sposób bycia prawnym kierowca

No comments: