Tuesday, July 24, 2012

GO Poland.

Poland has emerged top among 24 EU countries in a ranking based on the stability and growth of five indicators (production, productivity, employment, labor market performance and exports) between 2008 and 2011, the online version of Gazeta Wyborcza daily has reported.

Polish business sector output and employment barely declined during the crisis and by the end of 2011 they were 14% and 3% higher respectively than in early 2008, Gazeta Wyborcza said.

Other good news is we received confirmation of our accomodation in the Czech Republic so our weekend trip is on. Our check-in time isn't until 3PM so we may visit some other place on our southern drive. Summer is here at the moment, 30c, sunny and clear and hopefully it will stay that way until Monday.

Polska wyłonił top wśród 24 krajów UE w rankingu opartym na Stabilności i Wzrostu z pięciu wskaźników (produkcja, wydajność, zatrudnienie, wydajność rynku pracy oraz eksport) między 2008 a 2011 rokiem, internetowa wersja Gazety Wyborczej zgłosił.

Polska produkcja sektora przedsiębiorstw i zatrudnienia ledwo spadła w czasie kryzysu i do końca 2011 r. były 14% i 3% wyższa niż odpowiednio na początku 2008 roku, Gazeta Wyborcza powiedział.

Inne dobrą wiadomością jest to otrzymaliśmy potwierdzenie naszego zakwaterowania w Republice Czeskiej, więc nasz wyjazd na weekend. Nasza check-in time nie jest aż tak 3PM możemy znaleźć inne miejsce na naszej południowej dysku. Lato jest tutaj w tej chwili, 30c, słoneczna i miejmy nadzieję, że pobyt w ten sposób aż do poniedziałku.

No comments: