Saturday, July 14, 2012

China cabinet.

Today we spent the afternoon going through furniture stores looking for a china cabinet to replace the one that will soon be taken from our flat.  We looked in Mebest, Black-Red-White and Polskie Meblie but only found two that might work and give us enough space. The prices range from 1000 to 4,500 zl, more than we had hoped to pay. Actually, we thought the one in our flat was just left here by the last tenant and never thought it belonged to the owner who wants it back now. We didn't buy anything yet, we still have other stores to look at.

On the bright side, as we were walking out of a store I received a phone call from an acquaintance inviting us to a grill tomorrow at her house in Pokrzwno at 2PM. It was a nice surprise and we will definitely go. I've known the lady for about three years and she to lived in Chicago for 10 years so her English is good. That will make it more pleasant for Joan to talk.

Today the weather has been good and bad.  Sometimes rain, sometimes sun and then returning dark clouds with more rain.

I also learned that tomorrow in Warsaw is the Polish "Super Bowl" of American Football. A team from Warsaw will play a team from Gdynia. 18,000 tickets have been sold for the event that will take place in the national stadium used last month for Euro 2012 games. American football is getting more and more exposure in Poland and attracting more fans although it will never replace soccer as the national sport but that's fine. It will be a televised event so maybe I will be able to see a little of it at the grill party.

Dzisiaj spędziliśmy popołudnie przechodzi sklepów meblowych poszukuje gabinetu Chin zastąpić jeden zostanie wkrótce podjęta z naszego mieszkania. Szukaliśmy w Mebest, Black-Red-White i Polskie Meblie ale tylko znaleźć dwa, że może pracować i dać nam wystarczająco dużo miejsca.Ceny kształtują się od 1000 do 4500 zł, więcej niż się spodziewaliśmy zapłacić. Właściwie myśleliśmy, jeden w naszym mieszkaniu po prostu pozostawione tutaj przez ostatni najemcy i nigdy nie myślał, że należał do właściciela, który chce go z powrotem teraz. Nie kupować niczego jeszcze, wciąż mamy innych sklepów patrzeć.

Na jasną stronę, jak szliśmy z magazynu otrzymałem telefon od znajomej, zapraszając nas do jutra Grill w swoim domu w Pokrzwno w 2PM. To była miła niespodzianka, a my zdecydowanie iść. Znam panią około trzech lat, a ona do mieszkał w Chicago na 10 lat, więc jej angielski jest dobry. Które uczynią go bardziej przyjemne dla Joan rozmawiać.

Dzisiaj pogoda była dobra i zła. Czasem deszcz, czasem słońce i następnie powrocie ciemne chmury z większym deszczu.

Dowiedziałem się też, że jutro w Warszawie jest polską "Super Bowl" American Football.Zespół z Warszawy zagra zespół z Gdyni. 18,000 biletów zostało sprzedanych na imprezę, która odbędzie się na stadionie krajowego stosowanego w zeszłym miesiącu do Euro 2012 gier. Futbol amerykański staje się coraz bardziej widoczni w Polsce i przyciągnięcie większej liczby fanów, choć nigdy nie zastąpi w piłkę nożną jako narodowego sportu, ale to dobrze. To będzie wydarzenie telewizji więc może będę w stanie zobaczyć trochę z niego na grila.

No comments: