Tuesday, July 17, 2012

Rainbow Tuesday.


A quiet day around the house cleaning another room, watching some old NYPD Blue shows and, in general, not much happening. Even though everyday is like vacation, summer time brings with it a slower pace of doing things. It's not just the weather because we certainly are not currently in summer weather with a temperature of 17c.  A little warmer would be nice but it's still not bad now being cooler.  I like it better than when it's 28-35c.

Without Euro 2012 and the university students gone from Poznań for the summer, traffic jams have pretty much dissappeared except for a few hours during rush time. Most roads were completed before the games began and so the renovated streets are serving well for cars. For the last year it usually took me an hour to get from one end of Poznań to the other but now I can do it in twenty minutes. Of course, the country roads are the same as always, only one lane each way and sometimes that can cause slow travel but for me it's not a problem.  I actually enjoy going slower so I can observe the countryside.

Ciche dni w domu czyszczenie innym pokoju, oglądając stare Nowojorscy gliniarze pokazy i, ogólnie, nie wiele się dzieje. Nawet jeśli codziennie jest jak wakacje, czas letni przynosi ze sobą wolniejsze tempo robienia rzeczy. To nie tylko pogoda to dlatego, że na pewno nie są obecnie w lato pogoda o temperaturze 17c.Trochę cieplej byłoby miło, ale wciąż nie jest źle teraz jest chłodniej. Podoba mi się bardziej niż wtedy, gdy jest to 28-35c.

Bez Euro 2012 i studenci wyższych uczelni wyjechali z Poznania na lato, korki mają dość dużo dissappeared wyjątkiem kilku godzin w czasie czasie szczytu. Większość dróg zostały zakończone przed gry rozpoczęły i tak odnowione ulice służą również do samochodów. Przez ostatni rok to zwykle zajęło mi godzinę, aby dostać się z jednego końca Poznania na drugi, ale teraz mogę to zrobić w dwadzieścia minut. Oczywiście, drogi kraju są takie same jak zawsze, tylko jeden pas ruchu w każdą stronę, a czasami, że może spowolnić podróży, ale dla mnie to nie problem. I rzeczywiście cieszyć będzie wolniejszy, więc mogę obserwować okolicę.

No comments: