Tuesday, July 31, 2012

New decision.

Back to normal life with shopping for food at Carrefour, then home to do unpacking and getting things put away.  We're already thinking about our next place to go to, either Zakopane of Lancut palace on the east side of Poland. We haven't been east past Warsaw yet and I know there are many places there to be seen.  It's a hard decision, rest and relaxation in the Tatra's or east to Lancut.  Either way I am sure we won't be disappointed.

Already golden rod is turn yellow, almost like an early autumn and we haven't had summer yet. Maybe we'll miss it altogether this year.

Powrót do normalnego życia z zakupami na żywność w Carrefour, a potem do domu nie rozpakowaniu i coraz rzeczy odłożyć. Jesteśmy już myśli o kolejnym miejscu się udać, albo Zakopane albo Łańcut pałac od strony wschodniej Polski. Nie byliśmy na wschód przeszłość Warszawa jeszcze i wiem, że jest wiele miejsc, tam widać. To trudna decyzja, wypoczynek i relaks w Tatrach-tych lub na wschód do Łańcuta. Tak czy inaczej jestem pewien, że nie będą zawiedzeni.

Już złoty pręt żółkną, prawie jak wczesną jesienią i nie mieliśmy jeszcze lato. Może będzie nam brakować jej całkowicie w tym roku.

No comments: