Wednesday, August 01, 2012

Lublin?

Our last trip was a choice I made so it is Joan's turn to choose next and so far it looks like she would like Lublin. That's fine with me. I've wanted to see eastern Poland so it could also be a nice trip. Not sure where we'll stay or what we'll see but there is enough to occupy our time there. For the rest of August we will most likely stay around home with maybe some day trips to different places or to visit with someone.

Today was a good weather day so we stopped in the rynek for coffee and were happy to see that they have finally taken down the large advertisement that was completely covering one of the buildings. It seems a shame to cover buildings with advertising and hide the charm and beauty of the architecture in Poznań.

The big news in Poland now is that Catholic and veterans' groups in Poland are protesting against a concert by Madonna because it falls on the anniversary of the Warsaw Uprising.

Some are urging ticket-holders to boycott Wednesday's show, which comes 68 years after the city's failed revolt against Nazi occupation began.

Organisers of the concert have agreed to show a short clip about the events of 1944 before the performance.  Also, Presidential candidate Mitt Romney was in Poland to try to drum up support from Polish Americans for his candidacy.

Nasz ostatni wyjazd był wybór zrobiłem tak kolej Joanny wybrać następny i jak dotąd wygląda na to, że chciałaby Lublin. To dobrze ze mną. Chciałem zobaczyć wschodnią Polskę więc może to być miły wyjazd. Nie wiesz, gdzie zostaniemy lub co zobaczymy, ale nie wystarczy, aby zająć nasz czas. Do końca sierpnia będziemy najprawdopodobniej pozostanie wokół domu może jakieś wycieczki do różnych miejsc lub odwiedzić z kimś. 

Dzisiaj był dobry dzień pogoda więc zatrzymaliśmy się w Rynku na kawę i byli szczęśliwi widząc, że w końcu zdjęty dużą reklamę, która została całkowicie obejmującą jeden z budynków. Wydaje się, wstyd na pokrycie budynków z reklamy i ukryć w sobie urok i piękno architektury w Poznaniu.

Wielkim wydarzeniem w Polsce, teraz jest to, że katolik i weteranów grupy w Polsce protestują przeciwko koncert Madonny, ponieważ przypada w rocznicę Powstania Warszawskiego. 

Niektórzy zachęcają posiadaczy biletów do bojkotu pokaz środę, która przychodzi po 68 lat miasta nie bunt przeciwko okupacji zaczęło.  Organizatorzy koncertu zgodzili się pokazać krótki film o wydarzeniach z 1944 roku przed spektaklem .

Ponadto Kandydat na prezydenta Mitt Romney był w Polsce, aby spróbować zjednać poparcie Polonii dla jego kandydatury.

1 comment:

Lori said...

Send me any questions you have about going to the Lublin area and don't limit to just Lublin. I had a wonderful time in this area in June.