Thursday, August 02, 2012

Next adventure.

 Zamoyski-Kozłówca
 Zamoyski-Zamość
 Zamek Lubelski
Łańcut Palace

Our next trip will be to Lublin. Not just Lublin but also Kozłówca, Zamość and Łańcut palaces. Not quite sure of the dates but we're thinking of the second week in September. I've already made the driving route and now it's time to start investigating the palaces we want to visit, the Zamoyski palaces in Kozłówca and Zamość, Zamek Lubelski in Lublin and Łańcut palace. It's going to be a busy trip getting to all four of these in just 5 days so we may have to change our plan a little but for now that's the plan.

It's about an 8 hour drive to Lublin so we may not go all the way on our first day, depending on the weather and traffic. We're just in the preliminary stages of planning this trip so everything is changeable.

Nasza następna wycieczka będzie do Lublina. Nie tylko Lublin, ale także Kozłówca, Zamość i Łańcut pałace. Nie do końca pewny daty, ale myślimy o drugim tygodniu września. Mam już trasę jazdy, a teraz nadszedł czas, aby rozpocząć dochodzenie pałace, które chcemy odwiedzić, pałace Zamoyskiego w Kozłówca i Zamościu, Zamek Lubelski w Lublinie i Łańcucie pałacu. To będzie pracowity wyjazd dotarcie do wszystkich czterech z nich w ciągu zaledwie 5 dni, więc być może będziemy musieli zmienić nasz plan trochę, ale teraz taki jest plan. 

To o 8 godziny jazdy do Lublina, więc nie może przejść całą drogę od naszego pierwszego dnia, w zależności od pogody i ruchu drogowego. Jesteśmy tylko we wstępnych etapach planowania tę podróż tak wszystko jest zmienne.

1 comment:

Anonymous said...

Add an interesting town of Lezajsk, with its basilica and beautiful pipe organs: http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_Zwiastowania_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_w_Le%C5%BCajsku

Well worth the trip. Did you know that there are yearly pilgrimages of Jews to Lezajsk? And many other cool things.