Thursday, August 16, 2012

Weather

A bright and sunny day in Poznań now although this morning it was very cloudy and gray.

We're still waiting for the china cabinet to be delivered and I have my doubts it will arrive before we leave on Monday. I'm getting a little tired of the mess in our dining room with china everywhere and boxes all around the floor. I just want to get the cabinet and get things back to normal.

Made the reservation to stay in Rzeszów for two nights so we will be close to Łańcut for our visit on Saturday. Checking the 10 day forecast it seems like most of the week will be in the mid-20's and only Tuesday-Wednesday with a high of 31c so IF they are right the weather should be good with no rain in the forecast.

Last night we looked at all the video's on YouTube of the palace in Kozłówka and it looks like a beautiful place to visit. From what I've seen it doesn't appear to be possible to take pictures inside the palace but we'll find out when we get there. That would be a pity. You can take a virtual tour of the palace at this website............http://www.muzeumzamoyskich.pl/70,whats-on.

Jasne i słoneczne dni w Poznaniu teraz chociaż dzisiaj rano było bardzo pochmurno i szaro.

Wciąż czekamy na szafie Chin na dostawę i mam wątpliwości będzie przybyć przed wyjazdem w poniedziałek. Dostaję trochę zmęczony bałagan w naszej jadalni z Chinami wszędzie i pudełka na całym piętrze. Chcę tylko dostać obudowę i dostać rzeczy wraca do normy.

Dokonaniu rezerwacji pobytu w Rzeszowie na dwie noce, tak abyśmy byli blisko do Łańcuta na naszej wizyty w sobotę. Sprawdzanie Prognoza 10-dniowa wydaje się, że większość tygodnia będzie w połowie 20-tych i tylko wtorek-środa z wysokiej z 31C więc jeśli mają rację pogoda jest dobra bez deszczu w prognozie.

Ostatnia noc patrzyliśmy na wszystkie wideo na stronie YouTube pałacu w Kozłówce i wygląda na to piękne miejsce do odwiedzenia. Z tego co widziałem nie wydaje się możliwe aby zrobić zdjęcia wewnątrz pałacu, ale dowiemy się, gdy tam dotrzemy. To byłoby szkoda. Możesz odbyć wirtualną wycieczkę po pałacu na tej stronie internetowej ............ http://www.muzeumzamoyskich.pl/70,what's-on

No comments: