Monday, August 20, 2012

Too pooped!

I'm just too exhausted to write today.  11 hours driving in 38c temperature took everything out of me. I'll tell you about it tomorrow.

Jestem po prostu zbyt zmęczeni, by pisać dzisiaj. 11 godzin jazdy w 38c temperatury wziął wszystko ze mnie. Powiem ci o tym jutro.

No comments: