Sunday, August 19, 2012

Not quite ready.

Packing will be later tonight so this morning we just went to Castorama to pick up some strips of wood that will hold the plates upright against the back wall of the china cabinet and wood stain for them so they match the wood color. Outside it was 32c and I sweated like crazy staining the four small pieces. The weather forecast for the week in Lublin is between 25-30c so it should be good weather with no rain but, of course, that can ALWAYS change.

Joan is getting her clothing together for the trip and other things she wants to take. For me it takes about 15 minutes but for her a little longer. Tomorrow we'll be out of the door at 9AM on the long ride to new places and people. It should be interesting. Of course, my laptop goes with us so stay tuned for pictures and the story of our trip to Kozłówka, Lublin, Zamość, Łancut and Rzeszów.

Opakowanie będzie później wieczorem więc rano po prostu poszliśmy do Castoramy podnieść kilka pasków z drewna, które będzie przechowywać pionowo w stosunku do płyty tylnej ścianie kredensu i bejca dla nich więc dopasować kolor drewna. Poza to 32c i pocił się jak szalony barwienia cztery mniejsze kawałki.Prognoza pogody na tydzień w Lublinie jest od 25-30C więc to musi być dobra pogoda bez deszczu, ale, oczywiście, że zawsze może się zmienić.

Joan staje się jej ubranie razem na podróż i inne rzeczy, że chce podjąć. Dla mnie to trwa około 15 minut, ale za nią trochę dłużej. Jutro będziemy z drzwi przy 9AM na długiej jazdy do nowych miejsc i ludzi. Powinny być interesujące. Oczywiście, mój laptop idzie z nami więc stay tuned do zdjęć i opowieści o naszej podróży do Kozłówki, Lublina, Zamościa, Łańcucie i Rzeszowie.

No comments: