Thursday, August 30, 2012

We're going!

We made the decision today to add Budapest to our next trip as part of our trip to Vienna.  Like I said yesterday, we will be so close it wouldn't make sense to return to Poznań after Vienna only to go to Budapest at a later date. So our room is booked already in Budapest and now it's just a waiting game until October. Of course we're getting advise already on what to see and where to go in Budapest and we'll take all suggestions into account as we plan our trip.

At home it was a nice day outside and we met with Zbyszek for our weekly meeting to talk about our past trip and what he had done while we were gone. Once a month or so I meet with a man who is very interesting to talk with about all subjects and he told me that everyday this summer he has been swimming in Rusalka lake for about a half an hour to get his conditiong up. He invited me to join him but I think it's not someting I could really do now. We have a difference of about 15 years in age and I'm on the upper side of that.  I like talking with him because he's so knowledgeable about many subjects and very good about history, something I like.

P.S. If you're into genealogy research, all the U.S. Census are free to search online until Sept. 3rd.
https://mail.google.com/mail/?shva=1#inbox/1397397e121cdbba

Podjęliśmy decyzję już dziś, aby dodać Budapeszt do naszej następnej podróży, jako część naszej podróży do Wiednia. Tak jak mówiłem wczoraj, będziemy tak blisko, że nie ma sensu wracać do Poznania po Wiedeń tylko udać się do Budapesztu w terminie późniejszym. Tak więc nasz pokój jest zarezerwowany już w Budapeszcie, a teraz to tylko gra czeka do października. Oczywiście jesteśmy coraz doradzać już na co warto zobaczyć i gdzie się wybrać w Budapeszcie i weźmiemy pod uwagę wszystkie sugestie jak zaplanować podróż.

W domu, to był miły dzień poza i spotkaliśmy się ze Zbyszek dla naszego tygodniowego spotkania, aby porozmawiać o naszych dotychczasowych podróży i to, co zrobił, podczas gdy nas nie było. Raz w miesiącu lub tak spotkać się z człowiekiem, który jest bardzo ciekawy rozmawiać o wszystkich sprawach, a on powiedział mi, że codziennie latem został on pływanie w jeziorze Rusałka na około pół godziny, aby dostać jego conditiong up. Zaprosił mnie do niego, ale myślę, że to nie jest cos naprawdę mogę teraz zrobić. Mamy różnicę około 15 lat życia, a jestem na górnej stronie tego. Lubię rozmawiać z nim, bo on jest tak wiedzę na temat wielu dziedzin i bardzo dobre o historii, coś, co lubię.

No comments: