Sunday, August 12, 2012

Anniversary day.
I was late posting yesterday's blog so didn't include the pictures of the Rajewski descendents from Michigan and their annual July reunion. They are in the slideshow on the right.

Today being the actual day of our anniversary we went to the rynek again for coffee and then walked up to take pictures of the new building on the corner of sw. Marcin and ul. Marcinskiego.  As you can see from the pictures it is very different from all the surrounding buildings. Some people hate the design, others like it. I'm not sure which side of the fence I'm on but I lean more to liking it because it is so different. There is also a new bulding going up near the train station called the Baltyk Tower but it is only in the beginning stages.

Byłem późno delegowania wczorajszą bloga więc nie zawiera zdjęcia z potomków Rajewski z Michigan, a ich roczny Lipiec Reunion. w pokazie slajdów po prawej stronie.

Dzisiaj jest rzeczywisty dzień naszej rocznicy poszliśmy do rynek ponownie na kawę, a następnie podszedł do robienia zdjęć w nowym budynku na rogu sw. Marcin i ul. Marcinskiego. Jak widać na zdjęciach jest bardzo różni się od wszystkich okolicznych budynków. Niektórzy ludzie nienawidzą projekt, inni lubią. Nie wiem z której strony płotu jestem na ale skłaniam się bardziej do gustu, bo to jest tak różne. Istnieje również nowy bulding dzieje się w pobliżu stacji kolejowej o nazwie Wieża Bałtyk, ale to tylko w początkowych etapach.

No comments: