Monday, August 06, 2012

Quiet day

Nice weather day, a little cooler and will be in the 25-27c range for the next four days.

We did some studying and tonight we're going to use YouTube on our TV to view the palaces we hope to visit on our next trip.

Ładny dzień pogoda, trochę chłodniej i będzie w przedziale 25-27C przez kolejne cztery dni. 

Zrobiliśmy kilka studiów i dzisiaj mamy zamiar korzystać z serwisu YouTube na naszym telewizorze, aby obejrzeć pałace mamy nadzieję do odwiedzenia naszej następnej podróży.

No comments: