Wednesday, August 08, 2012

Another trip.

Last night was a good evening talking with Professor Główka, his wife, youngest daughter and son.

We also got an invitation from cousin Luka to visit her and her family tomorrow at their summer home in a little village close to Pzydry. It's called Trzianki and we were there about 8 years ago when they were just starting to renovate the house so it will be interesting to see how much it has changed. It is certainly a village, I think I remember about 5 houses and a farm besides their house.  They ususally spend most of August there before the school year begins in September and their daughter, Róza, has to return to school.  It's about a two hour drive for us so we'll leave about 9AM. There is another cousin, Bozenka, who lives in Pzydry but I haven\t met her although I have met her mother.

Ostatnia noc była dobry wieczór rozmawiając z profesorem Główka, jego żona, najmłodsza córka i syn. 

Mamy również dostał zaproszenie od kuzyna Luka odwiedzić jutro ją i jej rodzinę w ich letnim domu w małej wiosce niedaleko Pzydry. Nazywa Trzianki i byliśmy tam około 8 lat temu, kiedy były one dopiero zaczynają remont domu więc to będzie interesujące zobaczyć, jak wiele się zmieniło. Na pewno jest to wieś​​, myślę, że pamiętamy o 5 domów i gospodarstwo rolne obok ich domu. Oni ususally spędzają większość sierpniu przed Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu, a ich córka, Roza, musi wrócić do szkoły. Chodzi o dwie godziny jazdy dla nas tak zostawimy o 9 rano. Jest jeszcze inny kuzyn, Bozenka, która mieszka w Pzydry ale Haven \ t spotkałem ją chociaż spotkałem matkę.

No comments: