Sunday, August 26, 2012

Home again.
An 8 1/2 hour drive from Rzeszów to Kelce to Łódz to Poznań ending our latest adventure. We saw some beautiful palaces, met some very nice people, ate some great food and took a lot of pictures.

The day before we left I commented to Joan it would be nice to see a large field of golden rod in full color and in eastern Poland we saw many, many fields like that. As I was told by several people, eastern Poland is different than western Poland.  In the east there are greater expanses of empty land and forests.  Houses are farther apart between towns and farm machinery is not uncommon to see blocking traffic on roads as they slowly move along. Even the hay/straw is stacked in the old ways of bales instead of in big rolls that need special machinery to lift.  It wasn't uncommon to see whole families in the fields working and the women still wearing the head scarves like they did many years ago. The people we encountered seemed friendlier and more willing to help a stranger. Highways between towns were less crowded with cars and there didn't seem to be a rush to get to the next place.

Now that we're back we have a month or so off before we go to Vienna for our next adventure. This week we'll spend getting our new china cabinet in order and straightening up the dining room.

8 1/2 godziny jazdy z Rzeszowa do Kelce do Łodzi do Poznania kończąc naszą najnowszą przygodę. Widzieliśmy kilka pięknych pałaców, spotkał tam bardzo miłych ludzi, jedliśmy świetne jedzenie i zrobił wiele zdjęć.

Dni przed wyjazdem I skomentował do Joan, że byłoby miło, aby zobaczyć duże pole nawłoć w pełnym kolorze i we wschodniej Polsce widzieliśmy wiele, wiele pól tak. Jak mi powiedziano przez kilka osób, wschodnia Polska jest inna niż zachodniej Polsce. Na Wschodzie istnieje większe połacie pustej ziemi i lasów. Domy są dalej od siebie między miastami i maszyny rolnicze nie jest rzadkością, aby zobaczyć blokowanie ruchu na drogach, jak powoli przesuwają się wzdłuż. Nawet siano / słoma jest ułożone w starych sposobów bele zamiast w dużych rolkach, które potrzebują specjalnej maszyny do zniesienia. To nie było rzadkością, aby zobaczyć całe rodziny w zakresie pracy, a kobiety wciąż noszenie chusty tak jak to było wiele lat temu. Ludzie napotkaliśmy wydawało bardziej przyjazny i chętny do pomocy obcego. Autostrady między miastami były mniej zatłoczone samochodami i nie wydaje się być pośpiechu, aby dostać się do następnej pozycji.

Teraz jesteśmy z powrotem mamy miesiąc lub tak zanim pojedziemy do Wiednia na naszej następnej przygody. W tym tygodniu będziemy spędzać coraz naszą nową kredensu w porządku i prostując się do jadalni.

No comments: