Sunday, April 26, 2015

71.


 
71!! WOW! Never thought I'd make it this far. As you can see I've changed a lot since I began. Looking back over my life there are things I could have done differently but I wouldn't be where I am today so I have no room for regrets. I'm just thankful for today, for Joan, my son and all those people I have known over my 71 years.  I've had several professions: musician, mail carrier, furniture repair man, DJ, woodworker, computer programmer and now I'm just a traveler and lover of each day I live. My passion is still genealogy and I doubt that will change after the last 15 years doing it. Living in Poland has changed me in some ways, my point of view on different topics. I don't view the world the same way I did when I lived in the U.S. Who can say what the future holds so all I want to do is like the cliché "Live each day like it's your last"
 
71 !! WOW! .  Jak widać, zmieniłem się od czasu, kiedy zacząłem. Patrząc wstecz na moje życie, to widzę, że są rzeczy, które mogłem zrobić inaczej, ale nie byłbym tu, gdzie jestem dzisiaj,  tak więc nie ma miejsca na żale. Jestem wdzięczny za dzisiaj, za Joan, mojego syna i wszystkich tych ludzi, których  znam od  71. lat. Miałem kilka zawodów: muzyk, przewoźnik poczty, stolarz, DJ,  programista komputerowy, a teraz  po prostu jestem podróżnikiem i miłośnikiem każdego dnia mojego życia. Moją pasją nadal  jest genealogia i wątpię, że to się zmieni po ostatnich 15. latach, od kiedy tym się zajmuję.  Życie w Polsce  w pewnym sensie mnie zmieniło, także mój punkt widzenia na różne sprawy. Nie postrzegam świata w ten sam sposób, w jaki to robiłem, kiedy mieszkałem w USA.  Kto może powiedzieć, co przyniesie przyszłość, więc wszystko, co chcę zrobić, to żyć jak w tym powiedzeniu  "Żyj każdego dnia tak, jakby to był twój ostatni".

5 comments:

Anonymous said...

Hope you had a wonderful birthday!
Linda from Texas

Jan Szumanski said...

Happy Birthday David! Trochę się zmieniłeś! Ale dalej dobrze wyglądasz. Wszystkiego Najlepszego.

Marilyn said...

Happy Birthday, David!! Hope you had a great day!

GoogleGaggler said...


Happy Birthday, David!

You give so much enjoyment
to others via this blog,
I HOPE you get it all back
in return...and then some.

Sto lat, sto lat...!

David and Joan Piekarczyk said...

Thanks for the comments.