Wednesday, April 15, 2015

Chilly!!

Woke up to a chilly flat only to find out the heating system wasn't working so we had to call a service man again to fix it. Fortunately we have a reliable contact from past experiences and he was at our house within a hour. Within an hour he fixed the system and things are finally Warming up in the flat. This is the third year in a row for his repair services. Seems like everytime we go on a vacation in cold weather, turn the temperature down to 18c and return, there is a problem turning it back up to 23c. The unit is ten years old.

Tonight Joan will make chili for dinner. That will be a nice hot meal and get us through the night until bedtime. One of the things I like about vacation is that she doesn't have to cook, not that she doesn't like.  It's just a nice break for her and I like that.

A BIG decision is coming soon for the Poliish border guards............whether or not to allow the Russian Night Wolves to ride through Poland on their way to Berlin to celebrate the end of WWII. That is a "biker gang" that Czar Putin rides with and steadfast supporters of his ideas. It could present a problem. My opinion, which doesn't count, is that they should make them go down through Ukraine.

Obudziłem się w chłodnym mieszkaniu tylko po to, aby dowiedzieć się, że system ogrzewania nie działał, więc musieliśmy zadzwonić po obsługę serwisową, aby go naprawić. Na szczęście mamy niezawodny kontakt do osoby z poprzednich awarii i był u nas w domu w przeciągu godziny. W ciągu godziny naprawił system i nasze mieszkanie jest ogrzewane. Jest to trzeci rok z rzędu z jego usługami naprawczymi. Wydaje się, że za każdym razem jak jedziemy na wakacje jak jest zimno, skręcamy temperaturę do 18C i po powrocie jest problem przywrócić ją z powrotem do 23C. Urządzenie ma dziesięć lat.

Na dzisiejszą kolację  Joan zrobi chilię. To będzie miły, ciepły posiłek i będzie nas trzymał przez cały wieczór aż do pójścia spać. Jedną z rzeczy, które lubię na wakacjach jest to, że ona nie musi gotować,  nie to, że ona nie lubi. To jest po prostu dla niej miły odpoczynek i to mi się podoba.

Już wkrótce wielka  decyzja stanie przed polską strażą graniczną ............ wpuścić czy nie rosyjskich Nocnych Wilków, aby przejechali przez Polskę w drodze do Berlina, aby świętować koniec II wojny światowej. To jest "biker gang", z którym jeździ car Putin  i solidni zwolennicy jego idei. Może to stanowić problem. Moja opinia, która nie liczy się jest taka, że oni (straż graniczna)  powinna skłonić ich jechać  w dół przez Ukrainę.

1 comment:

Anonymous said...

"A BIG decision is coming soon for the Poliish border guards............whether or not to allow the Russian Night Wolves to ride through Poland on their way to Berlin to celebrate the end of WWII. That is a "biker gang" that Czar Putin rides with and steadfast supporters of his ideas. It could present a problem. My opinion, which doesn't count, is that they should make them go down through Ukraine."


Hah, hah, hah, David-- that was a great joke!!

But you better watch what you say
or maybe the Czar will make a side-trip to Poznan and 'take you along for a ride' as they say--in a side-car!

(yes, another joke)