Monday, April 20, 2015

Taxes

Busy day today with conversations and going out for a little walk in the afternoon. Tomorrow is meet the tax advisor day and see if we owe any more money to Poland for last year. Next we have to file our taxes for the U.S.

Pracowity dzień dzisiaj z rozmów i wychodzi na mały spacer po południu. Jutro jest dzień spotkać doradca podatkowy i zobaczyć, czy jesteśmy winni więcej pieniędzy do Polski na ostatni rok. Dalej musimy złożyć nasze podatki dla USA

No comments: