Wednesday, April 22, 2015

Gas Bill.

We received our gas bill for the last two months, 700zl for an 80 m flat, and also the projected costs for the next six months. The projected costs are paid every two months and, if at the end of the year, we paid too much it will decrease our payments next year, or so it is suppose to do so. So between yesterday and today we've had a little money taken away for taxes and gas. However, it was a beautiful day outside that we took advantage of with a meeting with Zbyszek and a nice walk in Wilson Park, a park named for Woodrow Wilson.

I talked with a young man who said Poland doesn't do enough to promote the great things it has done and too many movies are made about the disasters of Poland. I totally agreed with him

Another American cousin has said she is  trying to put together a trip to Poland next year with part of her family. That would be nice, two cousins in two years.

I was amazed to read today that the Grand Marshall of the Chicago Polish Day parade on May 2nd will be the coach of the Duke basketball national champions. He was born in Chicago. Chicago knows how to put on a parade!!

Otrzymaliśmy  rachunek za gaz za ostatnie dwa miesiące 700zł za mieszkanie 80 m2, a także przewidywane koszty na następne sześć miesięcy. Planowane koszty są opłacane co dwa miesiące, a jeśli na koniec roku, zapłaciliśmy za dużo opłata spadnie w przyszłym roku, a przynajmniej tak można przypuszczać, że tak należy zrobić. Więc między wczoraj i dziś mieliśmy trochę pieniędzy zabrany do podatków i gazu. Jednak, to był piękny dzień na zewnątrz, że skorzystaliśmy z spotkaniu z Zbyszkiem i miły spacer w Parku Wilsona, park nazwany Woodrow Wilson.

Rozmawiałem z młodym człowiekiem, który powiedział, Polska nie robi wystarczająco dużo, aby promować wielkie rzeczy to zrobić i zbyt wiele filmów wykonanych na temat katastrofy w Polsce. I całkowicie zgodził się z nim.

Jeden z amerykańskich  kuzynów powiedział, że stara się połączyć wyjazd do Polski w przyszłym roku z kimś jeszcze z rodziny. Byłoby miło, dwóch kuzynów w ciągu dwóch lat.
Byłem zdumiony, kiedy dzisiaj przeczytałem, że Wielkim Marszałkiem Parady  Polskiego Dnia w Chicago 3 maja będzie trener  zwycięskiej, narodowej drużyny koszykówki Duke. Urodził się w Chicago. Chicago wie, jak przygotować paradę !!

1 comment:

GoogleGaggler said...

Another bit of Chicago news that
may surprise you (just learned of this):

The torso-less legs sculpture in Grant Park/Chicago, entitled,
AGORA, was designed by a Polish artist in a foundry near Poznan:

http://en.wikipedia.org/wiki/Agora_(sculpture)

~Stefania