Wednesday, April 08, 2015

Granada

Talking with our hosts last night and drinking way to much Lemonchello, we didn't get up today until 11:00 so we left for Granada at 11:30. We arrived at 3PM, checked into our hotel and did a little sight seeing. Tired from walking around we went back to the hotel and waited for supper at 8PM. Tomorrow we will go to Linares at 10:30 and put flowers on the tomb of Segovia. We will see other spots in Linares and go back to Estepona about 5PM. The weather there has turned chilly and rainy but here in Granada it's 20c and sunny.

Rozmowa z naszych gospodarzy w nocy i pije zbyt dużo Limoncello, nie udało nam się dzisiaj do godziny 11:00, więc wyszliśmy na Granada o 11:30. Dotarliśmy godzina piętnasta, zameldowaliśmy się do naszego hotelu i robiłem trochę zwiedzania. Zmęczony spaceru po wróciliśmy do hotelu i czekał na kolację o 8 wieczorem. Jutro pójdziemy do Linares o 10:30 i złożyć kwiaty na grobie Segovia. Zobaczymy inne punkty w Linares i wrócić do Estepona około godzina siedemnasta.Pogoda nie okazała chłodno i deszczowo, ale tutaj, w Granada to 20c i słonecznie.

No comments: