Wednesday, April 15, 2015

Meetings.

A beautiful day in the neighborhood!! Sunny, 22c, clear skies and the trees and bushes are filled with colors of Spring. I'll take pictures tomorrow if the sun is out.

I'm back with my conversation partners on Skype now. I had two today in Polish. Also our first meeting with Zbyszek at Kandulski's in three weeks and we talked about our respective Easter doings and our vacation in Spain. He told us about his plans to go to Bulgaria in two weeks to visit with his daughter who lives and works there.

Thanks to all readers who sent me comments about our latest trip to Spain and the pictures I posted.

Amazing........since I started writing this blog in 2006 I have had 300,437 views on the blog. Last week there were 3,263 views.

Piękny dzień w naszej dzielnicy !! Słonecznie, 22C, czyste niebo, a drzewa i krzewy są wypełnione kolorami wiosny. Jutro zrobię zdjęcia, jeśli będzie słońce.

Wróciłem do moich rozmówców na Skype. Dzisiaj miałem dwie rozmowy w języku polskim. Również dzisiaj było nasze pierwsze spotkanie ze Zbyszkiem u Kandulskich po  trzech tygodniach i rozmawialiśmy o tym, co każdy z nas robił w czasie Wielkanocy i o naszych wakacjach w Hiszpanii. Opowiedział nam o swoich planach wyjazdu do Bułgarii w ciągu dwóch tygodni, aby odwiedzić swoją córkę, która tam mieszka i pracuje.

Dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy przysłali komentarze na temat naszej ostatniej podróży do Hiszpanii i zdjęć, jakie opublikowałem.

Niesamowite ........ od kiedy zacząłem pisać ten blog w 2006 roku mam 300,437 wejść. W zeszłym tygodniu było 3,263 odsłon.

No comments: