Friday, April 24, 2015

ThanksThe economy on the right of the blog is the correct one but you have to read it all the way down. The economic viewpoint starts in paragraph four. Thanks, John, for telling me about the earlier faulty link.

Another reader also gave me the surprising news that the Northern Exposure series we have been watching was actually filmed in the state of Washington, not in the state of Alaska. Thanks for that update, Shaz. I really like getting comments about the blog, it kind of makes me feel connected to all of you. However, I won't post negative comments. Suggestions to improve the blog, yes.

Zbyszek is going on vacation for two weeks so I will be with a Polish lesson during that time but I will keep working at it nevertheless.

We took a walk around the neighborhood in the afternoon to see the new colors of flowers and plants coming out. The housing on the new streets is booming. These street were completely empty two years ago.

Gospodarka na prawej stronie bloga jest poprawne, ale trzeba go przeczytać całą drogę w dół.Punkt widzenia gospodarczego zaczyna w ust cztery. Dzięki, John, za poinformowanie mnie o tym wcześniej wadliwy link.

Inny czytelnik również dał mi zaskakujące wiadomości, że Północna serii ekspozycji zostaliśmy oglądania faktycznie nakręcony w stanie Waszyngton, a nie w stanie Alaska. Dzięki za aktualizacją, Shaz. Bardzo podoba mi się komentarze na temat bloga, to niby sprawia, że czuję podłączony do was wszystkich. Jednak nie będę pisać negatywne komentarze. Propozycje poprawy bloga, tak.

Zbyszek jest wyjazdem na wakacje na dwa tygodnie, więc będę z lekcji polskiego w tym czasie, ale będę nadal pracować na to jednak.


Poszliśmy na spacer po okolicy w godzinach popołudniowych, aby zobaczyć nowe kolory kwiatów i roślin wychodzi.Obudowa na nowych ulicach kwitnie. To ulica była całkowicie pusta dwa lata temu.

No comments: