Wednesday, April 29, 2015

MA !!
 
CONGRATULATIONS to cousin Oliwia Kupińska for receiving her Master's Degree in England. She's been living in England for several years now and pursuing her life there. I would rather she was still in Koniń but that's only because we miss seeing her very often.
 
Today was a lazy day with no conversations and our weekly trip to Kandulski's was without Zbyszek. He is a little behind getting ready for his vacation so he called and said he couldn't meet us there today.
 
I chatted briefly via FB with out grandson and he said he was dissappointed that he couldn't come to see us in June but it's a matter of money. He hopes to work now that he is out of school and maybe come later in the year.
 
Gratulacje dla kuzynki Oliwii Kupińskiej, która uzyskała dyplom magistra w Anglii. Ona mieszka w Anglii od kilku lat i tam prowadzi swoje życie. Wolałbym, aby była nadal w Koninie, ale tylko dlatego, że bardzo nam brakuje częstego jej widywania.
 
Dzisiaj był leniwy dzień, bez rozmów i nasz cotygodniowy wyjazd do Kandulskich także był bez Zbyszka. On jest trochę w tyle ze swoimi przygotowaniami na wakacje, więc zadzwonił i powiedział, że nie może się z nami dzisiaj spotkać.
 
Krótko rozmawiałem przez FB z wnukiem, a on powiedział, że jest rozczarowany, że nie będzie  mógł przyjechać i zobaczyć nas w czerwcu, ale jest to kwestia pieniędzy. Teraz, kiedy nie chodzi do szkoły ma nadzieję podjąć pracę i może przyjedzie później, jeszcze w tym roku.

 Dzisiaj wieczorem spotykamy się z naszą przyjaciółką  Martą w Brovaria. Niedawno wróciła z podróży do Nowego Jorku i będziemy wymieniać się historiami z naszych wakacji..
 
 

1 comment:

Marilyn said...

Congrats to Cousin Oliwia...you make me proud!! A beautiful young lady!! Good luck to you in whatever you do!!
Love and Hugs, Marilyn