Friday, April 17, 2015

Good news!

Great news! Cousin Marilyn Mapes from Michigan, her sisters Elaine and Rita, Rita's husband, Gerry and maybe their daughter will be in Poland for two weeks starting July 23rd. They have booked a tour of Poland and will be in Poznań July 29th. Marilyn is going to try to extend the time so family visits will be possible after the tour. Joan and I will definitely meet with them when they are in Poznań. We've met with Marilyn a few years ago when she was here with her daughter, Kim, but have not met the others. Marilyn and I have corresponded for several years now since we've been in Poland and it will be good to see her again. She is from the Rajewski side of the family.

I had my first lesson with Zbyszek since being back from Poland and it was a little tough to remember everything. I did fairly well on the vocabulary but struggled with the differences between jaki vs. jakiś and czyji vs. czyjś.

The weather has been good. A little cloudy today but still a lot of sun.

Dobre wiadomości! Kuzyn Marilyn Mapes z Michigan, jej siostry Elaine i Rita, mąż Rity, Gerry i być może ich córka będzie w Polsce przez dwa tygodnie, począwszy 23 lipca. Oni zarezerwowaliśmy wycieczkę w Polsce i będzie w 29 Poznań lipca. Marilyn jest zamiar spróbować wydłużyć czas więc wizyty rodziny będzie możliwe po zakończeniu trasy. Joan i ja na pewno spotka się z nimi, gdy są w Poznaniu. Spotkaliśmy się z Marilyn kilka lat temu, kiedy była tu z córką, Kim, ale nie spełnił innych. Marilyn i ja odzwierciedla już od kilku lat, ponieważ byliśmy w Polsce i to będzie dobre, aby zobaczyć ją jeszcze raz. Jest ona z boku Rajewski rodziny.

Miałem pierwszą lekcję Zbyszek od bycia z powrotem z Polski i to było trochę trudno wszystko zapamiętać. I nie dość dobrze na słownictwo, ale z trudem różnic między Jaki kontra jakiś i czyji vs czyjś.

Pogoda była dobra. Trochę słabe, ale dzisiaj jeszcze dużo słońca.

No comments: