Monday, April 06, 2015

Cordoba


First, I have to say that the really good pictures that you see in the slideshow were taken from Wikipedia because my camera just doesn't take good pictures inside dark places. They did not do justice to the place in Cordoba that we visited, El Mezquita.

The Mosque-cathedral of Córdoba (Spanish: Mezquita–catedral de Córdoba), also known as the Great Mosque of Córdoba (Spanish: Mezquita de Córdoba),whose ecclesiastical name is the Cathedral of Our Lady of the Assumption (Spanish: Catedral de Nuestra Señora de la Asunción), is the Catholic Christian cathedral of the Diocese of Córdoba dedicated to the Assumption of the Virgin Mary and located in the Spanish region of Andalusia. The structure is regarded as one of the most accomplished monuments of Moorish architecture.
It originally was a Catholic Christian church built by the Visigoths,. When Muslims conquered Spain in 711, the church was first divided into Muslim and Christian halves. This sharing arrangement of the site lasted until 784, when the Christian half was purchased by the Caliph 'Abd al-Rahman I, who then proceeded to demolish the entire structure and build the grand mosque of Cordoba on its ground. After the Reconquista, it was converted to a Roman Catholic church.
Since the early 2000s, Spanish Muslims have lobbied the Roman Catholic Church to allow them to pray in the cathedral.This Muslim campaign has been rejected on multiple occasions, both by the church authorities in Spain and by the Vatican.

We spent two hours there, gazing at all the arches in perfect symmetry and imagining what it must have looked like without the church stuck in the middle of it. To tell the truth though, El Mezquita isn't just a mosque-cathedral but a small city-like place with many little streets that twist and turn in all directions and you could easily be lost in it. We know, because it happened to us when we were trying to find our way out of it from the mosque. We walked around for two hours until we finally found someone who told us how to get out.

The trip there took us 2 1/2 hours and the roads in Spain make it a pleasure to drive for that long. I set the cruise control in the car for 120kph and off we went.

The night before we were at a dinner party for 10 people and met some interesting ones: 2 from Uruguay, 1 from Bolivia, 1 from Scotland and two from England. We were the youngest people at the party :-)

Po pierwsze, muszę powiedzieć, że naprawdę dobre zdjęcia, które można zobaczyć w pokazie slajdów zostały zaczerpnięte z Wikipedii, bo mój aparat po prostu nie zrobić dobre zdjęcia wewnątrz ciemnych miejscach. Oni nie zasłuży na miejscu w Kordobie, że odwiedziliśmy, El Meczetu.

 
Mezquita (hiszpański: Mezquita-Catedral de Córdoba), znany również jako Wielki Meczet w Kordobie (hiszpański: Mezquita de Córdoba), którego nazwa jest kościelnej Katedra Matki Boskiej Wniebowziętej (hiszpański Catedral de Nuestra: Señora de la Asunción), jest katedra katolicka Christian diecezji Córdoba wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a znajdujących się w hiszpańskim regionie Andaluzji. Struktura jest uważany za jednego z najwybitniejszych zabytków architektury mauretańskiej.
 
Pierwotnie był Kościół chrześcijański zbudowany przez Wizygotów ,. Gdy muzułmanie podbili Hiszpanię w 711, kościół został najpierw podzielone na połówki muzułmańskiej i chrześcijańskiej. Układ ten podział terenu trwała do 784, kiedy Christian połowa została zakupiona przez kalifa Abd al-Rahman I, który następnie przystąpił do rozbiórki całą strukturę i zbudować wielki meczet w Kordobie na jej podstawie. Po rekonkwisty, został przekształcony w kościół rzymskokatolicki.
 
Od początku 2000 roku, hiszpański muzułmanie lobbował Kościoła katolickiego, aby mogli modlić się w Cathedral.This muzułmaninem kampania została odrzucona przy wielu okazjach, zarówno przez władze kościelne w Hiszpanii i przez Watykan.
Spędziliśmy tam dwie godziny patrząc na wszystkie łuki w doskonałej symetrii i wyobrażając sobie, jakie to musi wyglądało bez Kościoła tkwi w środku. Prawdę mówiąc jednak, El Mezquita to nie tylko meczet katedra ale miasto-jak małe miejsce z wielu uliczek, które przemieszczać je we wszystkich kierunkach i można łatwo zostać utracone w nim. Wiemy, bo to się na nas, gdy staraliśmy się znaleźć drogę z niego z meczetu. Chodziliśmy przez dwie godziny, aż w końcu znaleźć kogoś, kto powiedział nam, jak się wydostać.
Podróż zajęła nam nie 2 1/2 godziny, a drogi w Hiszpanii sprawiają, że przyjemność z jazdy tak długo. Ustawić tempomat w samochodzie dla 120kph i poszliśmy.
W noc przed byliśmy na kolacji dla 10 osób i spotkaliśmy ciekawsze: 2 z Urugwaju, Boliwii, 1 z 1 z Szkocji i dwóch z Anglii. Byliśmy najmłodsi ludzie w partii:-)

No comments: