Saturday, April 11, 2015

Night of Flamenco.

Last night we went to the Pena Flamenco club in Estepona with 5 other people for dinner and to watch the live performance of flamenco. We got there an hour ahead of time and had an excellent table almost in front of the stage. Collectively we ordered five different kinds of food and shared it along with some red wine. The place was very noisy with conversations but once the guitarist and the singer sat down on the stage chairs, it became quiet. They were joined by a male and female flamenco dancer who were also excellent. I tried to take pictures but again the camera wasn't responsive to the dark so they didn't take. However, I was able to make two videos of some of the performance that came out visible and I put them on the blog for you to get a little sample of what we saw. Joan was thrilled with the performances and said she had never experienced anything like that before. I had seen it several times, 50 years ago and the big difference for me was that the woman didn't use castanets, she only snapped her fingers. Even with that slight difference, the show was good and we stayed for two performances. For me it was interesting to watch the guitarists because he was only watching the feet of the dancers in order to know how to support their moves with his playing. You probably won't understand anything the singer is singing but the most important thing about flamenco is the emotion emitted by the singer and the dancers.

Earlier we visited the shop where our two hosts owned a book store for 34 years but are retired now and rent it out.to another person who carries on the tradition they started. Their last name is Longman and the new owner kept the name because it is so well recognized in the Estepona community. She just changed the name to the New Longman's Bookstore. It's located in a secluded plaza that they often used for different events sponsored by the store.

Ostatniej nocy poszliśmy do klubu Pena Flamenco w Estepona z 5 innych osób na obiad i obejrzeć występy na żywo flamenco. Dostaliśmy się tam godzinę wcześniej i miał doskonałą stół niemal na scenie. Łącznie zamówiliśmy pięć różnych rodzajów żywności i podzielił go wraz z kilkoma czerwonego wina. Miejsce było bardzo głośno z rozmów, ale gdy gitarzysta i wokalista usiedli na krzesłach scenicznych, zrobiło się cicho. Zostały one połączone przez mężczyzn i kobiet, którzy byli tancerka flamenco również doskonała. Starałem się zrobić zdjęcia, ale ponownie nie był aparat reaguje na ciemności, więc nie trzeba było. Jednak udało mi się zrobić dwa filmy z niektórych wyników, które pojawiły się widoczne i umieścić je na blogu, aby uzyskać małą próbkę tego, co widzieliśmy. Joan był zachwycony z występów i powiedziała, że ​​nigdy wcześniej nie doświadczyłem czegoś takiego. Widziałem go kilka razy, 50 lat temu, a duża różnica dla mnie było to, że kobieta nie używać kastaniety, tylko ona pstryknęła palcami. Nawet z tym niewielka różnica, show był dobry i zatrzymaliśmy się na dwa spektakle. Dla mnie to było bardzo ciekawe obserwować gitarzystów, bo oglądałem tylko nogi tancerzy, aby wiedzieć, jak wspierać swoje ruchy z jego gry. Prawdopodobnie nie zrozumie nic piosenkarka śpiewa, ale najważniejsze w flamenco jest emocją emitowane przez piosenkarza i tancerzy.

Wcześniej byliśmy w sklepie, w którym nasze dwa gospodarze własnością księgarni od 34 lat, ale są już na emeryturze i wynająć go out.to inną osobę, która zajmuje się na tradycji zaczęli. Ich nazwisko jest Longman, a nowy właściciel zachował nazwę, ponieważ jest tak dobrze znana w społeczności Estepona. Ona po prostu zmienił nazwę na nową Longman w księgarni. Jest położony w zacisznej plaza, że ​​często wykorzystywane do różnych imprez sponsorowanych przez sklep.

No comments: