Friday, June 12, 2015

Betrayal.

Wet and rainy day today but that's a good thing because now we can see if the balcony was repaired correctly this time.

I read some disturbing but not unexpected news today. It said that Germany, France and Italy, all NATO members like Poland, would be hesitant to send their military to Poland should it be attacked by Russia. "Allies" like this Poland doesn't need. Considering the betrayal of it's "allies" at the end of WWII it is not surprising but disgusting. NATO is one of the biggest jokes giving small countries a false sense of security.

Mokry i dziś deszczowy dzień, ale to dobrze, bo teraz możemy zobaczyć, czy prawidłowo został naprawiony balkon tym razem.

Czytałem już trochę niepokojące, ale nie nieoczekiwane wieści. Mówi się, że Niemcy, Francja i Włochy, wszyscy członkowie NATO, takie jak Polska, będzie wahała się wysłać swoje wojska do Polski powinien zostać zaatakowany przez Rosję. "Sojusznicy" jak tego kraju nie musi. Biorąc pod uwagę, zdradę swojego "sojusznicy" pod koniec II wojny światowej nie jest zaskakujące, ale obrzydliwe. NATO jest jednym z największych żartów dając małe kraje fałszywe poczucie bezpieczeństwa.

1 comment:

greenbandman said...

I agree with you. But Poland, being honorable and naive, would send her soldiers to defend other NATO peoples if Russia attacks. The reward would be nothing.