Tuesday, June 30, 2015

Good weather.


The forecast for the weekend looks good, even hot. Temperatures are predicted for 33, 35, 36c and sunny all three days. It looks like we will be going to Dobrzycza to see the gardens. Also, in Koszalin on Saturday in the market square there will be a food fest we will go to and maybe Sunday north to Mielno on the seaside. It will be an interesting time. I've been talking with Czesław for two years via the Exchange on Skype but this will be our first meeting in person. We talked today and will again tomorrow.

Pendrives are a good thing, normally, but I lose tchem and can't find them. In the last year I've lost three of them. Trying to remember where they are doesn't seem to help and I've looked everywhere in the house but to no avail. Don't you just hat that when it happens/ Thank goodness the external drives I have are big enough not to lose. I have two, one with 350GB and the other 500GB. Both are already almost full and the next one I buy will be 1 TB. That should take a long time to fill up.

The latest terrorist attack in Tunisia has it's repercussions in Poland now with the government telling us NOT to go to Tunisia. It's a good idea but we decided some time ago not to plan any trip to a middle eastern country or Africa. There are enough countries left in Europe we have yet to visit and places in Poland. The trip this weekend will be good, to see more of Poland that we have not seen. We haven't been to the seaside for some years. We still want to see the Mazury area, the land of a thousand lakes, similar to the state of Minnesota in the U.S. The young lady I speak with now who lives in Paris said we should visit there also and it would be a good reason to at last see Versailles, about 40 km from Paris. She's lived there long enough to know Paris and it's always good to have someone who lives in the place you want to visit. Maybe in September would be a good time when there are less tourists because schools have started and the tourist season is coming to an end. It would also be a chance to visit the grave of Chopin. His grave, or monument, is the only one in the cemetary that allows candles to be placed on his grave. Evidently there is a law forbidding candles on graves except for his. It still seems very strange that his body is in Paris but his heart was removed and is in a Warsaw church.

Thinking about him, Chopin, I really like the course I mentioned the other day that tells about his life and his compositions are played. Of course many of his works are well known throughout the world but the history of why he wrote them may not be known to everyone. You can see it on the right side of this blog.

Finally with nice, warm weather, we were able to go to the rynek for coffee.. Outside our building the hydrangia's are starting to flower and with the high temperatures this week I think they will all be in bloom. I learned that if you add additional PH to the soil you can actually make the blue ones turn purple in color. I don't know what that would do to the color of the ones we have.

Prognoza pogody na weekend wygląda dobrze, nawet będzie gorąco. Przewiduje się temperatury na 33, 35, 36C i słoneczną pogodę przez wszystkie 3 dni. Wygląda na to, że pojedziemy do Dobrzycy zobaczyć tamtejsze ogrody. W sobotę na rynku w Koszalinie  będzie festiwal żywności, na który  pójdziemy, i może w niedzielę pojedziemy na północ nad morze do Mielna. Zapowiada się ciekawie. Rozmawiam z Czesławem przez dwa lata na Skype w ramach wymiany języków, ale to  będzie  nasze pierwsze osobiste spotkanie. Rozmawialiśmy dzisiaj i będzie rozmawiać jutro.

Pendrivy są dobre, ale gubię je i nie mogę odnaleźć. W zeszłym roku straciłem trzy z nich. Próba przypomnienia sobie, gdzie są  nie wydaje się skteczna.  Szukałem w całym domu, ale bez skutku. Nie znoszę, kiedy takie rzeczy się dzieją. Dzięki Bogu, że mam dyski zewnętrzne  na tyle duże, aby je nie gubić. Mam dwa, jeden z 350GB, a drugi 500 GB. Oba są już prawie pełne, a następny, który kupię to będzie  1 TB. Dużo czasu zajmie zapełnienie go.

Ostatni atak terrorystyczny w Tunezji ma teraz swoje reperkusje w Polsce, kiedy rząd mówi nam, aby nie jechać do Tunezji. To dobry pomysł, ale jakiś czas temu zdecydowaliśmy, aby nie planować żadnych podróży do krajów Bliskiego Wschodu lub Afryki. Istnieje wystarczająco dużo krajów w Europie i miejsc w Polsce do odwiedzenia. Nasza podróż w ten weekend będzie okazją, aby zobaczyć więcej  Polski, której dotąd nie widzieliśmy. Nie byliśmy nad morzem przez kilka lat. Nadal chcemy zobaczyć teren Mazur, krainę tysiąca jezior, podobną do stanu Minnesota w USA. Młoda dama, z którą rozmawiam (a mieszkająca obecnie w Paryżu) powiedziała, że powinniśmy odwiedzić to miejsce i to będzie dobry powód, aby wreszcie zobaczyć Wersal, około 40 km od Paryża. Ona mieszka tam wystarczająco długo, aby znać Paryż i zawsze dobrze jest mieć kogoś, kto żyje w miejscu, które chcesz odwiedzić. Może wrzesień będzie dobrym momentem, kiedy będzie mniej turystów, ponieważ szkoły rozpoczną pracę, a sezon turystyczny zbliża się do końca. Byłaby to również okazja, aby odwiedzić grób Chopina. Jego grób, albo pomnik, jest jedynym miejscem na cmentarzu, gdzie pozwala się zapalić znicze. Najwyraźniej istnieje prawo zabraniające zapalania zniczy na grobach, z wyjątkiem tego jednego. Nadal wydaje się dziwnym fakt, że jego ciało jest w Paryżu, podczas gdy jego serce zostało usunięte i jest w kościele w Warszawie.

Myśląc o nim, o Chopinie, bardzo lubię zajęcia o których wspominałem niedawno,  na których mówiono o jego życiu i odtwarzano nagrania. Oczywiście wiele z jego dzieł jest dobrze znanych na całym świecie, ale historia, dlaczego on je napisał nie musi być znana każdemu. Widać to po prawej stronie tego bloga.

Wreszcie w tak miłą, ciepłą pogodę, byliśmy w stanie iść na rynek na kawę. Na zewnątrz naszego budynku zaczynają kwitnąć  hortensje, a z powodu wysokich temperatur tym tygodniu, myślę, że wszystkie rozkwitną. Dowiedziałem się, że jeśli dodać dodatkowe PH do gleby można zmienić ich kolor z niebieskiego na fioletowy. Nie wiem, jak to by wyglądało z kwiatami, które mamy.

1 comment:

Lori said...

Ah, it's Minnesota Land of 10,000 lakes but the real number is slightly more than 12,000.