Monday, June 22, 2015

Summer?

Somebody told me summer has started but it's 18c, cloudy and no sun. Welcome to summer in Poland. I feel drawn to Spain in these moments when I know weather is better in other places. I talked with three people today who just returned from Spain and they all said the same thing....it's a good place to live except for summer.

Today I was up early and finished my Polish exercises for this week's lesson. Joan made salad with tuna and parmesan muffins for dinner.

Ktoś mi powiedział, że lato się zaczęło, ale jest  18C, pochmurnie i bez słońca. Witamy lato w Polsce. Kiedy wiem, że pogoda w innych miejscach jest lepsza, to - w takich momentach - czuję tęsknotę za Hiszpanią. Dzisiaj rozmawiałem z trzema osobami, które wróciły z Hiszpanii i wszyscy mówili to samo .... to dobre miejsce do życia, z wyjątkiem lata.

Od wczesnego rana byłem na nogach i skończyłem ćwiczenia z języka polskiego przewidziane na ten tydzień. Na kolację Joan zrobiła sałatkę z tuńczykiem i muffiny z parmezanem.

1 comment:

tori10tori10 said...

Be happy that you have summer like that in Poland coz in Ireland we all wish to have a polish summer. The weather in Ireland or England is 100 more time worse.