Friday, June 05, 2015

Procession

Last night a 6PM was the procession from our church though the streets and I took some pictures of it.

Today, another beautiful day of weather and we went outside for the afternoon after I had an appointment with an orthopedic doctor because I've been having some problems with my left leg. Now I have to have a USG made and then return to him with the results. It's been affecting my long term driving so I need to have the problem resolved.

The streets are fairly empty of cars and people because many have gone to their "summer" homes for the weekend. Also, with graduations now from the university many students have gone home. It happens every summer, a decline of about 150,000 students and it's evident everywhere. Only the rynek remains fairly crowded with tourists and locals on the weekends.

Ostatnia noc była procesja godzina osiemnasta z naszego kościoła, choć ulice i wziąłem kilka zdjęć.

Dziś kolejny piękny dzień pogody i wyszliśmy na popołudnie po miałem spotkanie z lekarzem ortopedycznym bo już pewne problemy z lewej nodze. Teraz mam mieć USG wykonane, a następnie powrócić do niego z wynikami. To już wpływu na moją długotrwałą jazdę, więc muszę mieć problem rozwiązany.

Ulice są dość pusto samochodów i ludzi, ponieważ wiele już do swoich "lato" domów na weekend. Ponadto, z podziałką teraz z uczelni wielu uczniów poszli do domu. Zdarza się każdego lata, spadek o około 150 tysięcy studentów i jest to widoczne wszędzie. Tylko pozostaje dość tłoczno Rynek z turystów i mieszkańców w weekendy.No comments: