Wednesday, June 03, 2015

Visit.

Our balcony man was here today to do some more work but didn't know if he would be back tomorrow. If not, then it won't be until next week because Thursday starts a 4 day holiday.

Thanks, Stephanie, for Joan's belated birthday wishes.

We've confirmed our meeting with my conversation partner from Kosazalin for the weekend of July 4th so we'll be going there on July 3rd, spending two days there and then going to Grudziądz to visit with cousin Janek and his family. On our way back from there we'll stop in Bydgoszcz  to visit another conversation partner.    So were having international holidays this year, Easter was in Spain, July 4th in Poland and Christmas in Germany.                                 


Nasz balkon człowiek był tu dzisiaj zrobić trochę więcej pracy, ale nie wiem, czy wróci jutro. Jeśli nie, to nie będzie to dopiero w przyszłym tygodniu, bo czwartek rozpoczyna się 4 dni urlopu.Dzięki, Stephanie, na spóźnione życzenia urodzinowe Joan.

Mamy potwierdzone nasze spotkanie z moim partnerem w rozmowie z Kosazalin na weekend 4 lipca, więc my będziemy tam w dniu 3 lipca, wydając dwa dni tam i wtedy będzie Grudziądz odwiedzić z kuzynem Jankiem i jego rodziny. W drodze powrotnej z nie zatrzymamy się w Bydgoszczy, aby odwiedzić innego rozmówcę. Więc mieli wakacje międzynarodowych w tym roku Wielkanoc była w Hiszpanii, 04 lipca w Polsce i na Boże Narodzenie w Niemczech.

No comments: