Thursday, June 11, 2015

It's done.

 
Hallelujah! The balcony repairman came today and finished the work on the balcony. Tomorrow I will buy a new broom, clean the floor and setup the table and chairs for usage. I think it's time for a balcony party. Only time and a good rainfall will tell if the repair worked this time.
 
Such a beautiful day today for food shopping that we went first to the rynek for café mrozona to sit, talk and take in the good weather. There is a beautiful young woman/waitress who always waits on us and today she seemed taller. It was strange until I saw the other waitress and realized they almost look like twins. I asked if they were sisters but she said no. She told me many people ask the same question.
 
Alleluja! Dzisiaj przyszedł fachowiec do naprawy balkonu  i skończył pracę. Jutro kupię nową miotłę, sprzątnę podłogę i rozstawię stół i krzesła do użytku. Myślę, że nadszedł czas na imprezęna  balkonie. Tylko czas i solidne opady pokażą, czy tym razem naprawa jest skuteczna.
 
Dzisiaj był taki piękny dzień  na zakupy żywności, że na początek poszliśmy na rynek, by posiedzieć, wypić mrożoną kawę, porozmawiać i korzystać z dobrej pogody. W  kawiarni jest piękna młoda kobieta / kelnerka, która zawsze na nas czeka, a dzisiaj wydawała się wyższa. To było dziwne, dopóki nie zobaczyłem innej kelnerki i zdałem sobie sprawę, że wyglądają niemal jak bliźniaczki. Zapytałem, czy są siostrami, ale powiedziała, że nie. Powiedziała mi,  że wiele osób zadaje to samo pytanie.

No comments: