Thursday, June 04, 2015

Boże Ciało.
 
 
Today began the long 4 day holiday of Boże Ciało(Corpus Christi). There were the masses and processions through the streets, somewhat like in Spain.  Most of the main stores and businesses were closed but the rynek wasn't so we spent some time in the afternoon there.

I have an offer to take a car trip to Lithuania in a few weeks from a friend and I'm considering his offer.

Dziś rozpoczął długą 4 dni święto Boże Ciało (Bożego Ciała). Były msze i procesje ulicami, trochę jak w Hiszpanii. Większość głównych sklepów i firm były zamknięty, ale nie tak, Rynek spędziliśmy trochę czasu po południu.

Mam propozycję objęcia podróż samochodem do Litwy w ciągu kilku tygodni od znajomego i jestem biorąc pod uwagę jego ofertę.
No comments: