Monday, June 01, 2015

Absent.

A "no show" on the balcony repairman. Maybe he decided to take the whole week off for this Thursday's holiday. So it was a slow day for us, only studying, a little TV watching and listening to the new Możdżer DVD.

"No show" na fachowca balkon. Może on zdecydował się na cały tydzień wolnego na wakacje w tym czwartkowym. Tak było powolne dzień dla nas, tylko studia, trochę oglądanie telewizji i słuchanie nowej Możdżera DVD.

No comments: