Sunday, May 31, 2015

Rest day.

Sunday, a day of rest. No conversations, no forced early wake up and no plan for the day. I spent some time doing Polish homework and Joan studied Spanish. Later we studied Spanish together.

I finished our U.S. tax form and electronically sent it in and it was accepted. I still have to fill out a ridiculous form to inform the tax office how much money we have in a Polish bank. I strongly question the validity of this law from the IRS but what can you do? I don't think it's any of their business.

Looking at our calendar I see for the next three Tuesday's we have meetings with cousins or friends and I like that. I especially like that we will see cousin's Artur and Oliwia, two people we don't see often enough.

Niedziela, dzień odpoczynku. Brak rozmów, brak zmuszony wcześnie obudzić i żadnego planu na cały dzień. Spędziłem trochę czasu robi polską pracę domową i Joan studiowała hiszpański. Później studiowali hiszpańskiego razem.

Skończyłem z formularza podatkowego USA i wysłałem je w formie elektronicznej i został przyjęty. Mam jeszcze do wypełnienia formularza śmieszne poinformować urząd skarbowy, ile pieniędzy mamy w polskim banku. I zdecydowanie podważa ważności tego prawa z IRS, ale co można zrobić? Nie myślę, że to jakieś ich działalności.

Patrząc na nasz kalendarz widzę na najbliższe trzy wtorkowego spotkania z  kuzynów i przyjaciół i to mi się podoba. Szczególnie podoba mi się, że zobaczymy Artur kuzyna i Oliwia, dwie osoby nie widzimy dość często.

No comments: