Thursday, May 14, 2015

Noc Muzeów.

Thanks Marilyn for the comment about my mother and Sharon for the comment about where the word "Hoosier" comes from. It's still a mystery. Thanks also, John. for your "buckeye" recipe.

This Sunday night is Noc Muzeów. This means museum night and it's a day and night when all museums are open until midnight and admittance is free of chargé. In the National Art. Museum there is an exhibition of neon signs going back thirty years and we plan to see it. Also on the first Saturday of every month museums are admittance free during normal hours in Poznań. I don't know if that is true for all cities.

Today was shopping day, a little beyond our budget because of normal items we were out of. Cost was 171 zl ($47) for the week of food. It was a busy day with two conversations starting at 9:00 and ending at 12:00. Next we went food shopping, then another conversation at 5PM and cousin Andrzej at 7PM. I usually don't have conversations after 6PM except for cousin Andrzej on Monday's and Thursday's.

Dzięki Marilyn za komentarz na temat mojej matki i Sharon za komentarz na temat, skąd pochodzi słowo "Hoosier". To wciąż jest tajemnica. Dziękuję również John za przepis na "kasztany".

W tą niedzielę jest Noc Muzeów. Oznacza to noc w muzeum i to, że w czasie dnia i aż do północy wszystkie muzea są otwarte, a wstęp jest bezpłatny. W Muzeum Sztuki Narodowej jest wystawa neonów sprzed trzydziestu lat i planujemy ją zobaczyć. Także w Poznaniu, w pierwszą sobotę każdego miesiąca jest wolny wstęp do muzeów w normalnych godzinach. Nie wiem, czy jest tak samo we wszystkich miastach.

Dzisiaj był dzień na zakupy, trochę ponad nasz budżet, ponieważ skończyły się nam niektóre artykuły. Koszt żywności na tydzień wyniósł 171 zl ($ 47). To był pracowity dzień z dwoma rozmowami już od 09:00, a kończącymi się o godzinie 12:00. Następnie udaliśmy się na zakupy żywności, a potem miała być  kolejna rozmowa o godzina 17:00 i z kuzynem Andrzejem o godzinie 19:00. I zazwyczaj nie mam rozmów po godzinie 18:00 wyjątkiem kuzyna Andrzeja w  poniedziałek i w czwartek.

No comments: