Friday, May 29, 2015

Problem solved


 
 
Yes, the balcony repair continues. I don't know if he will work on Saturday because he didn't know himself. I asked him to call us and let us know. He's putting a cover of cement over the new mesh against the wall, like they did last year. I hope this time it will be better and stop the leak. He is a very pleasant man and even speaks some English.

I had a problem with this laptop yesterday. After trying to download a movie, unsuccessfully, it completely stopped all sound and video viewing. Skype didn't work either and I was at a loss at to what happened. In Device Manager I checked devices out and it said all were working but no sound or picture from YouTube. Every time I tried to view it it said that Windows Media Player had no playback device. So, after searching the internet for answers, I deleted the media player, rebooted and now it all works. Cousin Andrzej has told me many times I should switch to a portable system and it would eliminate problems. I know he's right but I don't know enough about how to do it. I guess it's time to start learning.

I purchased the latest DVD  from Leszek Możdżer entitled "Polska" and we've been listening to it today. If you want to hear the best contemporary pianist in Poland today, you can probably order it from Amazon.

Tak, remont balkonów nadal. Nie wiem, czy będzie pracował w sobotę, bo sam nie wiedział. Poprosiłem go, aby zadzwonić do nas i daj nam znać. On jest wprowadzenie cover cementu nad nową siatką o ścianę, tak jak to było w zeszłym roku. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej i zatrzymać wyciek. Jest to bardzo przyjemny człowiek, a nawet mówi trochę po angielsku.

Miałem problem z tym laptopem wczoraj. Po próbuje pobrać film, bezskutecznie, to całkowicie zatrzymany wszystko oglądanie dźwiękowych i wideo. Skype nie działa albo i byłem w rozterce co do tego, co się stało. W Menedżerze urządzeń I urządzeń wyrejestrowany i powiedział wszystkim pracowali ale brak jest dźwięku lub obrazu z YouTube. Za każdym razem starałem się go zobaczyć, że powiedział, że Windows Media Player nie miał urządzenie do odtwarzania. Tak więc, po przeszukiwania Internetu w poszukiwaniu odpowiedzi, Usunąłem odtwarzacz multimedialny, rozruchu i teraz to wszystko działa. Kuzyn Andrzej powiedział mi wiele razy, warto przejść do przenośnego systemu i to wyeliminować problemy. Wiem, że ma rację, ale nie wiem wystarczająco dużo o tym, jak to zrobić. Myślę, że nadszedł czas, aby rozpocząć naukę.

Kupiłem najnowszy DVD z Leszka Możdżera zatytułowany "Polska", a my już go słuchać dzisiaj. Jeśli chcesz usłyszeć najlepsze współczesne pianista dziś w Polsce, prawdopodobnie można ją zamówić z Amazon.

No comments: