Saturday, May 30, 2015

Taxes, again.

I didn't think he wouldn't show up today and he didn't. I'm talking about the repairman for the balcony.

We watched a movie last night I would highly recommend seeing...The Age of Adaline. It was an interesting story about a woman who stopped aging and how it affected her life. We will watch it  again I'm sure.

I spent the afternoon filing our U.S. taxes and even with deductions of health insurance, prescriptions and foreign taxes paid, we get no refund. But on the bright side we don't owe any taxes and we were able to file them electronically this year using H&R Block so that was a good thing. I wanted to go outside this afternoon but the tax preparation stopped me.

Nie sądziłem, że nie pojawi się dzisiaj i tego nie zrobił. Mówię o fachowca na balkonie.

Oglądaliśmy film wczoraj Gorąco polecam widząc ... Wiek Adaline. To była ciekawa historia o kobiecie, która zatrzymała proces starzenia i jak to wpłynęło na jej życie. Będziemy oglądać go ponownie jestem pewien.

Ja spędziłem popołudnie złożenia nasze podatki w USA, a nawet z odliczeń ubezpieczenia zdrowotnego, recept i podatków zagranicznych płatnych, mamy nie ma zwrotu. Ale na jasną stronę, że nie zawdzięczam żadnych podatków i byliśmy w stanie je złożyć elektronicznie w tym roku przy użyciu H & R Block, tak aby było dobrze. Chciałem wyjść na zewnątrz po południu, ale zatrzymał mnie przygotowania podatku.

No comments: