Saturday, May 09, 2015

M. Park.

After starting out with a kind of gray day the sun finally came out and we went to Mickiewicz Park in front of the opera house to view the flower arrangements for this year. Around the fountain predominantly pansies of different colors were planted. However, on the lawn, hundred of tulip petals were used to create different shapes and give a new look to the lawn. At this time, the time of graduation from the university, there were a lot of graduates there with parents and friends taking pictures and celebrating the event. As usual, I took pictures that you can view on the right side of the blog.  

Earlier in the morning BBC was covering the celebration of the end of WWII in Moscow and it was like watching s typical parade from 35 years ago when Russia would parade out it's military and the newest weapons of war.  

Po uruchomieniu się z pewnego rodzaju szary dzień w końcu wyszło słońce i udaliśmy się do Parku Mickiewicza, naprzeciwko opery, aby zobaczyć bukiety kwiatów na ten rok. Wokół fontanny głównie bratki w różnych kolorach zostały posadzone. Jednak, na trawniku, sto tulipan płatków były wykorzystywane do tworzenia różnych kształtów i dać nowe spojrzenie na trawniku. W tym czasie, czas ukończenia uczelni, było dużo absolwentów tam z rodzicami i przyjaciółmi robienia zdjęć i świętować to wydarzenie. Jak zwykle, zrobiłem zdjęcia, które można wyświetlać po prawej stronie bloga.

Wcześniej rano BBC został obejmujące obchody zakończenia II wojny światowej w Moskwie i to było jak oglądanie parady z s typowym 35 lat temu, gdy Rosja będzie się to parada wojskowa i najnowsze bronią wojenną.

No comments: