Wednesday, May 27, 2015

Balcony 4

Yes, the repair of our balcony has begun again. The last three years it has been the neighbor below us who had water seeping into her flat when it rained or snowed from our balcony. I talked with her a few days ago and she said she has not problems since the last repair so I was puzzled who had water now.  The administrator told me it was not the neighbor below or next door to us but it was the second flat away from ours.  How this happens I have no idea because the drain from our floor goes down to the ground but evidently the side wall has a leak somewhere caising the problem. A man was here this morning and removed most of the wall covering. He will be back tomorrow to continue to fix the problem.

Our weekly meeting with Zbyszek went well with conversations about vacations, very little politics and about grandchildren.

Another notice from the court about those three properties owned by my grandfather Piekarczyk. This one asking if I am his grandson but saying his mother was Zofia Piekarczyk and it was really Maryanna Kosowska Piekarczyk. Even the court has the wrong information. I'm inclined to ignore this notice as I have no interest in the court battle over those three properties. My grandfather gave those properties to his sister so her descendents are the rightful owners now as far as I'm concerned.

Tak, naprawa naszego balkonu zaczęła ponownie. Ostatnie trzy lata to był sąsiad poniżej nas, którzy mieli wodę w jej mieszkaniu, sączące, gdy padał deszcz lub śnieg z naszego balkonu. Rozmawiałem z nią kilka dni temu, a ona powiedziała, że ​​nie ma problemów od ostatniego remontu, więc byłem zaskoczony, którzy mieli wodę teraz. Administrator powiedział mi, że to nie poniżej sąsiada lub obok nas, ale to było drugie mieszkanie z dala od naszego. Co to się dzieje, że nie mam pojęcia, ponieważ odpływ z naszego piętrze idzie w dół do ziemi, ale ewidentnie ściana boczna ma przeciek gdzieś przyczyną problemu. Mężczyzna był tu dziś rano i usunąć większość wykładziny ścienne. On będzie jutro, aby kontynuować, aby rozwiązać problem.
Nasze cotygodniowe spotkanie z Zbyszek poszedł dobrze z rozmów o wakacje, bardzo mało o polityce i wnuków.
Kolejna informacja z sądu o tych trzech nieruchomości posiadanych przez mojego dziadka Piekarczyk. To jeden z pytaniem, czy jestem jego wnuk, ale mówi jego matka Zofia Piekarczyk i było naprawdę Maryanna Kosowska Piekarczyk. Nawet sąd ma błędne informacje. Jestem skłonny zignorować to ostrzeżenie jak mam żadnego interesu w walce sądowej nad tymi trzema właściwościami. Mój dziadek dał te właściwości do jego siostry, więc jej potomkowie są prawowitymi właścicielami teraz ile mi wiadomo.

No comments: