Saturday, May 16, 2015

Goodbye B.B.

 
 
Another great blues guitat player passed away. B.B. King died in his home in Los Angeles. He was highly influential to some of the best guitarists still alive today. He was one of the exceptional blues guitarists. He was 89 years old.

Joan is feeling better already. She's a strong woman :-0) To help improve her health I walked over to the railroad tracks where there are a lot of lilac bushes and picked a bouquet to surprise her with. sHE WAS surprised.

Odtwarzacz kolejny świetny blues guitar zmarł. B.b. King zmarł w swoim domu w Los Angeles. Był bardzo wpływową do jednych z najlepszych gitarzystów nadal żyje dzisiaj. Był jednym z gitarzystów bluesowych wyjątkowych. Miał 89 lat.


Joanna czuje się już lepiej. Ona jest silna kobieta: -0) Aby przyczynić się do poprawy jej zdrowia Podszedłem do torów kolejowych, gdzie istnieje wiele krzewów bzu i wziął bukiet zrobić jej niespodziankę. Była zaskoczona.

No comments: