Monday, May 04, 2015

Moving.

I had an interesting conversation today with two young men who are  moving to the U.S. to study there. They will be living close to our daughter's house so I'm going to try to arrange a meeting with them and our grandchildren. They will be living with their aunt and uncle so they will know someone there but I think because they are close to the same age as our grandkids it would be nice to talk also with someone in their own age. I've known them both for about 5 years, kind of watched them grow from adolescence to adulthood and I like them both as people. I'm sure our granddaughter wouldn't mind meeting them since the older one is a model in Poland.

Election day is this Sunday and, as expected, the news is filled with spots for the different candidates. I still think the only winner will be the incumbent President, Komorowski.

Miałem ciekawą rozmowę dzisiaj z dwóch młodych mężczyzn, którzy są w drodze do USA, by tam studiować. Będą mieszkać w pobliżu domu naszej córki, więc mam zamiar spróbować umówić się na spotkanie z nimi i naszych wnuków. Będą żyć z ich ciotki i wuja tak będą wiedzieć, że kogoś, ale myślę, że dlatego, że są blisko w tym samym wieku, jak naszych wnuków, że byłoby miło, aby porozmawiać również z kimś w swoim wieku. Znam ich obu przez około 5 lat rodzaj patrzył, jak rośnie od dojrzewania do dorosłości i lubię ich obu jako ludzi. Jestem pewien, że nasza wnuczka nie miałby nic przeciwko ich spełnienia od starszego modelu jest w Polsce.

Dzień wyborów to niedziela i, zgodnie z oczekiwaniami, nowości jest wypełniona miejsc dla różnych kandydatów. Nadal uważam, że tylko zwycięzca będzie urzędujący prezydent Komorowski.

No comments: