Wednesday, May 13, 2015

Returns.

After a long two weeks, lessons will resume again in Polish with the return of Zbyszek from vacation. We had our normal Kandulski meeting with him to day and he told us all about his trip to Bulgaria and Istanbul. He is very impressed with Istanbul but didn't see the blue mosque or the sultan's palace because the waiting lines were too long and, like me, he hates waiting in lines.

I had another conversation partner return today from London and Scotland so I was able to hear stories of his adventures there. He went to visit with cousins and a daughter who lives in London.

The "buckeye" trees are in full bloom now with hundred of flowers covering them. Some have the white flowers and others are red. You can see them everywhere. Kasztanowiec drzewo is the Polish name. It's the state tree in Ohio where Joan was born and they call it a buckeye tree and people from Ohio are called buckeyes. People from Indiana, where I was born, are called Hoosiers. I have no idea what it means.
 
Wraz z powrotem Zbyszka z wakacji, po długich dwóch tygodniach, znów zostaną  wznowione lekcje w języku polskim. Dzisiaj mieliśmy z nim nasze normalne spotkanie u Kandulskich i opowiedział nam o swojej podróży do Bułgarii i Stambułu. Jest pod wrażeniem Stambułu, ale nie zobaczył Błękitnego Meczetu czy pałacu sułtana, ponieważ kolejka oczekujących była zbyt długa i tak jak ja, nie znosi czekania w kolejkach.
 
Dzisiaj miałem kolejną rozmowę z osobą, która wróciła z Londynu i Szkocji, więc byłem w stanie usłyszeć historie o jego tam przygodach. On pojechał odwiedzić z kuzynów i córkę, która mieszka w Londynie.
 
Kasztany są teraz w okresie pełnego rozkwitu i setki kwiatów pokrywają drzewa. Niektóre mają białe kwiaty i inne są  czerwone. Można je zobaczyć wszędzie. Kasztanowiec to polska nazwa drzewa. To drzewo jest symbolem stanu Ohio, gdzie urodziła się  Joan i gdzie ludzie nazywają to drzewo „a buckeye tree” (kasztanowiec), a ludzie z Ohio są nazywane Buckeyes czyli „kasztanowcy”. Ludzie z Indiany, gdzie się urodziłem, są nazywani Hoosiers. Nie mam pojęcia, co to znaczy. (diki słownik podaje: prostacy; przyp. tł.)

2 comments:

Anonymous said...

If you Google HOOSIER you will find a long Wikipedia article - but no real conclusions.
Sharon in Surprise, Arizona - also known as Shaz

greenbandman said...

Try making "buckeyes" and introducing them to your friends. Edible buckeyes are peanut butter balls dipped in chocolate just enough to have the peanut butter exposed at the top.