Monday, May 25, 2015

Advice.

Not the best way to start my day. On the way back home, going up the stairs and not paying attention, I tripped and fell on my left knee and shoulder. One toe has a nice black bruise on it because I was wearing sandals and so I'm walking with a limp for the next few days. I should heed my own advice because I'm always telling Joan to be careful on the stairs and now I'm the one who tripped.

So I read the news today that Poland has a new President, Andrzej Duda, who has a five year term. I hope he can accomplish more good things for Poland than the last President.

After watching the video I posted last night about the 11 year old boy, we decided to watch Saving Private Ryan. The first few minutes of the film gave a more vivid remembrance of how is was in Normandy on June 6, 1944.

Nie najlepiej rozpoczął się mój dzień. W drodze powrotnej do domu, idąc po schodach i nie zwracając uwagi, potknąłem się i upadłem na lewe kolano i ramię. Jeden palec ma ładny czarny siniak, bo miałem na sobie sandały i tak – w najbliższych dniach – będę kulał. Powinienem słuchać własnej rady, bo  zawsze mówię Joan, żeby uważać na schodach i teraz jestem tym, który się potknął.

Więc, dzisiaj przeczytałem wiadomość, że Polska ma nowego prezydenta na pięcioletnią kadencję, Andrzeja Dudę. Mam nadzieję, że może on osiągnie więcej dobrych rzeczy dla Polski, niż ostatni prezydenta.

Wczoraj o 11, po obejrzeniu filmu i opublikowaniu coś o 11-letnim chłopcu, zdecydowaliśmy się oglądać film Szeregowiec Ryan. Kilka pierwszych minut filmu dało bardzo wyrazistego wspomnienie, jak to było w Normandii 6 czerwca 1944.

1 comment:

greenbandman said...

I did this at a bank in Golina. The steps there are not even with the top step height shorter than the rest. Luckily it happened on a Sunday evening and no one witnessed my failure to make that step. I also tripped in a Pittsburgh church once and almost knocked the religious icons down like dominoes. This was however in front of the whole funeral congregation. So it is good you only tripped. Be more careful next time. ;)