Thursday, May 07, 2015

Greetings.
Now each day as we leave our flat we are greeted by these four beautiful flowers. Somebody told me once before the name of them but I forgot. Like all pictures, seeing them in person is much better.

After one conversation at 9AM we had a musli breakfast and then studied Spanish for an hour. Joan is getting better, speaking answers to questions more quickly and remembering more. She is happy with her progress and that is the main thing. We have a 36 lesson set on DVD and now we're on lesson 25. When we finish with this we will return to the lessons of Oskar because the Pimsleur course we are using now is too expensive to buy the next level.  My Spanish conversation partner has disappeared due to health problems with her father and I hope they will be resolved soon.  She was fun to talk with.

We took a walk today to the new park they are in the process of building close to us to see what progress has been made. It's small but still nice. I have no idea what they will do with the area where they removed most of the trees but we'll see. Pictures in the slideshow.

Teraz każdego dnia, kiedy wychodzimy z naszego mieszkania, jesteśmy witani przez  cztery piękne kwiaty. Ktoś, kiedyś  powiedział mi ich nazwę, ale zapomniałem. Podobnie jak wszystkie obrazy, kiedy widzisz je osobiście jest o wiele lepiej.

Po jednej rozmowie o 9 rano zjedliśmy musli na śniadanie, a następnie przez godzinę uczyliśmy się  hiszpańskiego. Joan robi postępy, odpowiada na pytania szybciej i więcej pamięta. Ona jest zadowolona z postępów i to jest najważniejsze. Mamy 36 lekcji na DVD, a teraz jesteśmy przy lekcji 25. Kiedy z tym skończymy z tym, wrócimy do lekcji Oskara dlatego, że kurs Pimsleur, jaki teraz używamy jest zbyt drogi, aby kupić następny poziom. Mój hiszpański rozmówca zniknął z powodu problemów zdrowotnych z ojcem, ale mam nadzieję, że zakończą się one niebawem. Ona była zabawna, gdy rozmawiała.

Dzisiaj poszliśmy na spacer do nowego parku blisko nas , który jest w trakcie budowy , aby zobaczyć, jakie poczyniono postępy. Jest mały, ale miły. Nie mam pojęcia, co zrobią z obszarem, z którego usunięto większość drzew, ale zobaczymy. Zdjęcia w pokazie slajdów.

3 comments:

Anonymous said...

Hi David/Joan... love the flowers, Love your bloc..name of the flower Amaryllis... cheers Marcus

David and Joan Piekarczyk said...

Marcus-Thanks for the name of the flower. I don't know how my replies to comments works. Do you get a message that I answered your comment? Where do you live? Poland or the U.S.?

Anonymous said...

Amaryllis is the name of the flowers.