Sunday, June 28, 2015

Chopin.

 
 
There is no greater composer for the piano than Chopin. This year we again have the international Chopin competitions in Warsaw. Almost every Pole knows his music but maybe not the stories behind the compositions that he wrote. I discovered a YouTube website that has a complete 30 lesson course that is narrated, followed by the playing of the pieces talked about. We started listening to them yesterday. Each lesson is not long, maybe 5-7 minutes, depending of the composition. Each tell the story behind the  piece written. On the right side is the YouTube site starting with the first lesson. When you click on it you will get all of the 30 lessons. You can view them at your leisure if you have any interest to know more about the world's greatest composer for piano. I hope it will increase your knowledge about him and his life. I didn't really know about him until I attended the music college at DePaul University where I was exposed to classical music.

Today was finally the day we met again with our Ola, our "adopted" granddaughter, after her amazing travels of the last 6 months. We spent four hours looking at pictures she took in all the places she travelled to and then we talked about her future education at the University of Southern Florida. It was so good to see her again and we're only sorry that we won't have her here for long before she starts her next adventure in the U.S.

Nie ma większego kompozytora na fortepian niż Chopina. W tym roku znów mamy międzynarodowych konkursów chopinowskich w Warszawie. Prawie każdy Polak zna jego muzykę, ale być może nie historie za kompozycje, które napisał. Odkryłem stronę internetową YouTube, który posiada kompletny kurs 30 lekcji, które są opowiadane, a następnie odtwarzanie kawałków mowa. Zaczęliśmy słuchać nich wczoraj. Każdy nauka nie jest długi, może 5-7 minut, w zależności od kompozycji. Każdy opowiedzieć za kawałek pisemnej. Po prawej stronie jest miejsce YouTube począwszy od pierwszej lekcji. Po kliknięciu na niego dostaniesz wszystkich 30 lekcji. Można zobaczyć je w swoim czasie wolnym, jeśli masz jakieś zainteresowania, aby wiedzieć więcej na temat największego kompozytora na świecie na fortepian. Mam nadzieję, że będzie to zwiększyć swoją wiedzę o nim i jego życiu. I tak naprawdę nie wiem o nim, aż byłem na szkołę muzyczną w DePaul University, gdzie był narażony na muzykę klasyczną.
Dziś w końcu dzień spotkaliśmy się ponownie z naszą Ola, naszej "wnuczka", przyjętą po jej niesamowite podróże z ostatnich 6 miesięcy. Spędziliśmy cztery godziny patrząc na zdjęcia brała we wszystkich miejscach, wyjechała do, a potem rozmawialiśmy o jej przyszłej edukacji na Uniwersytecie Południowej Florydy. Było tak dobrze, aby zobaczyć ją jeszcze raz i jesteśmy tylko przykro, że nie będziemy mieć ją tutaj długo, zanim zacznie swoją kolejną przygodę w USA

No comments: