Monday, June 29, 2015

Slow day.

The sun is finally shining this afternoon and the temperaturę is rising. Maybe summer will appear o a few days. Noting new here, just thinking about our upcoming trip within Poland.

W końcu świeci słońce po południu, a temperatura rośnie. Być może pojawi się latem o kilka dni. Zauważając tu nowy, na samą myśl o zbliżającej się podróży w naszym kraju.

No comments: