Tuesday, September 29, 2015

Another Buda

As luck would have it, my camera now has a problem taking pictures outside and not very good ones inside.Seems there is a sensor that is keeping the shutter open and pictures are all white. This really irritates me as I wanted to take a zillion pictures of my nephew while he was here but now I am very limited'

Yesterday, Monday, we climbed Gellert hill to see the view of the whole city. It was windy as hell and took a long time but we did it. Then we went to the Fisherman's Bastion to see that old place along with St. Matthews renovated church. They did a magnificent job on it and we were all very impressed. While we were there we stopped an had a large lunch. I had Catalan cream soup in a bread bowl and Joan had a huge hamburger too big to eat. In the evening we were still not really hungry so we stopped just for coffee and cake at a restaurant. Oh, I got a parking ticket for $25.

Życie to jest to, mój aparat ma teraz problem robienia zdjęć na zewnątrz i nie bardzo dobrych inside.Seems jest czujnik, który utrzymuje otwartą migawkę i zdjęcia są białe. To naprawdę irytuje mnie, jak chciałem, aby wziąć zdjęcia zillion mojego bratanka, gdy był tutaj, ale teraz jestem bardzo ograniczona "


Wczoraj, poniedziałek, wspięliśmy Góry Gellerta, aby zobaczyć widok na całe miasto. Wiało jak diabli i zajęło dużo czasu, ale zrobiliśmy to. Następnie udaliśmy się do Basztę Rybacką, aby zobaczyć, że stare miejsce, wraz ze św Matthews odnowiony kościół. Zrobili wspaniałą pracę na nim i wszyscy byliśmy pod wrażeniem. Podczas gdy byliśmy tam zatrzymaliśmy miał duży obiad. Miałem Krem kataloński w chlebie i Joan miała ogromny hamburger zbyt duże do jedzenia. Wieczorem byliśmy jeszcze nie bardzo głodni, więc zatrzymaliśmy się na kawę i ciasto w restauracji. Och, mam bilet parkingowy za $ 25.

No comments: