Wednesday, September 02, 2015

Changed,

The weatherman was right for a change. He predicted a drop of 10c for this week and right now it's 18c and raining. I'm happy for the relief from the heat and now we can clean the flat, room by room. The first thing I'll do are the rugs in the dining room, living room and bedroom. A few friends suggested using the product Vanish for Rugs and I'll try that first. It says I have to spread the crystals in the blog on the rug, use a strong brush to work them into it and then vacuum it up. We've had the rugs for five years, vacuum them fairly often, but never tried to actually clean them because they still look good. Now they have some spots so it's time to try cleaning. I hope it works.

The immigration problem for most EU countries continues to be a big problem. Poland has accepted 2000 Syrian immigrants or refugees. However, what the EU doesn't count are the thousands of Ukrainians that have crossed the border into Poland since Russia invaded the Crimea and continues to support the "rebels" in eastern Ukraine. Given the military history between Poland and Ukraine, that isn't an easy thing to do for many people.

It turned out to be a beautiful autumn day with sun in the afternoon and evening. During our weekly meeting with Zbyszek he asked if Donald Trump actually had a chance at the Republican nomination and I had to say yes. He thought it unbelievable that the American people would want him to the President. I couldn't agree more. All I can do now is continue to support Bernie Sanders. I don't agree with his opinion to reduce the military in this day of North Korea, China, Russia and ISIS but it's the only point I disagree with.

 Prezenter prognozy pogody miał rację, co do zmiany. Przepowiedział spadek temperatury do 10C w tym tygodniu, a teraz jest 18C i pada deszcz. Jestem szczęśliwy, że nie ma już upału i teraz możemy sprzątać mieszkanie, pokój po pokoju. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię to są dywany w jadalni, salonie i sypialni. Kilku przyjaciół zasugerowało zastosowanie  Vanisha do dywanów i tego spróbuję  w pierwszej kolejności. Jest powiedziane, że muszę rozsypać kryształki  na dywanie, potem użyć silnej szczotki, aby je w niego wetrzeć, a następnie odkurzyć . Mamy dywany do pięciu lat, odkurzamy je dość często, ale w rzeczywistości nigdy nie próbowaliśmy je czyścić, ponieważ nadal wyglądają dobrze. Teraz mają kilka plam, więc nadszedł czas, aby spróbować je wyczyścić. Mam nadzieję, że to zadziała.

Problem imigracji w większości krajów UE jest nadal dużym problemem. Polska zaakceptowała przyjęcie 2000 syryjskich imigrantów lub uchodźców. Jednak to, czego UE nie liczy, to są tysiące Ukraińców, którzy przekroczyli granicę z Polską od kiedy Rosja najechała na Krymie i nadal wspiera "rebeliantów" we wschodniej Ukrainie. Biorąc pod uwagę historię wojen między Polską a Ukrainą, nie jest to łatwa rzecz dla wielu ludzi.

Popołudnie i wieczór  zmieniły się w piękny, jesienny dzień ze słońcem. Podczas naszego co tygodniowego spotkania , Zbyszek zapytał, czy Donald Trump rzeczywiście ma szansę na nominację Republikanów i musiałem powiedzieć, że tak. Myślał, że to nie do uwierzenia , aby Amerykanie chcieli go na prezydenta. Nie mógłbym się na to zgodzić. Wszystko, co mogę teraz zrobić, to w dalszym ciągu wspierać Bernie Sandersa. Nie zgadzam się z jego zdaniem o zmniejszeniu sił wojskowych w Korei Północnej, Chinach, Rosji i ISIS, ale jest to jedyny punkt, z którym się nie zgadzam.
[8:33:34 PM] Alina Szmigiel: http://www.polskieradio.pl/

No comments: